Sunday, November 2, 2014

Shejkh ‘Abdul-Aziz al us-Shejkh | Paralajmëron kundër Ikhuan ul-Muflisin, ISIS & Jabhat el-Nusrah

Myftiu i Arabisë Saudite paralajmëron kundër Vëllazërisë Muslimane, ISIS, dhe Jabhat el-Nusrah


Pyetje: Në ditët e sotme, ka nga ata që i thërrasin të rinjtë Musliman dhe Muslimanët në përgjithësi në një metodologji të re, një metodologji partiake, duke shkaktuar që ata të ndahen në grupe dhe parti. Ata thonë se kjo është metodologjia e saktë, dmth t’i bashkohen Jabhat un-Nusrah, ISIS (Dā'esh), El-Kā'idah dhe Vëllazërisë Muslimane (Ikhuan ul-Muflisin).


Përgjigjet Myftiu i Nderuar Shejkh ‘Abdul-Aziz al us-Shejkh -Allahu e ruajtë-:

O vëllezërit e mi, të gjitha këto grupe bashkëkohore janë në humbje (nga rruga e drejtë). Nëse ju do t’i kishit ekzaminuar (ata), me kujdes ju do të gjenit se ata nuk kanë as lidhjen më të vogël me Islamin. 

Ata e interpretojnë Islamin në përputhje me mendimet dhe dëshirat (epshet) e tyre, duke e mashtruar popullin. Me të vërtetë ata janë të devijuar, ata e bëjnë të ligjshme derdhjen e gjakut, ata shkelin nderet, pasuritë (gjërat e shtrenjta) dhe shkaktojnë shkatërrime në tokë.

O vëllezërit e mi të gjitha këto metodologji janë të rreme, prapa tyre është kush është. Nuk ka asnjë të mirë në ta e as në ata (njerëz) që ndjekin këto metodologji.

Kushdo që i thërret të rinjtë tanë për t’ju bashkuar këtyre grupeve të devijuara, ai është në gabim dhe ka devijuar nga rruga e drejtë (dmth nga kuptimi i saktë i Islamit sipas Esselefussalih -të parëve tanë të mirë-).


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)

Mesxhid 'UTHMAN IBN AF-FAN' radijAll-llahu anhu Shkodër

A’Shkodera 9 Muharrem 1436 H.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.