Wednesday, September 23, 2015

Bërja e Kurbanit jashtë vendit është kundër Sunnetit

Shejkh Salih el-Feuzan | O Muslimanë! Bërja e Kurbanit jashtë vendit është kundër Sunnetit ... dhe lënje e Sunnetit është të mos hahet prej Kurbanit الشيخ الفوزان يرد على الجمعيا...الشيخ الفوزان يرد على الجمعيات الخيريةفي مشروع الأضحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها المسلمون : الأضحية سنة مؤكدة في حق من يستطيعها تذبح في البيوت ويأكلون منها في بيوتهم ويهدون منها لجيرانهم ،ويتصدقون منها على من حولهم من الفقراء .

واما ما أحدثه بعض الناس من دفع ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية لتذبح خارج البلد وبعيداً عن بيت المضحي ،فهذا خلاف السنة وهو تغيير للعبادة،فالواجب ترك هذا التصرف وأن تذبح الأضاحي في البيوت وفي بلد المضحي ،كما دلت عليه السنة ،وكما عليه عمل المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حصل هذا الإحداث فإني أخشى أن يكون بدعة،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”،وقال عليه الصلاة والسلام :”وإياكم ومحدثات الأمور ،فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة”.

ومن أراد أن يتصدق على المحتاجين فباب الصدقة مفتوح ،ولا تغير العبادة عن وجهها الشرعي باسم الصدقة – أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب))

.الحشر:7

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .

فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ،وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء،عضو مجمع الفقه الإسلامي مجلة الدعوة –العدد1878-في 27/11/1423


Shejkh Salih el-Feuzan hafidhahUllah.

O Muslimanë! Kurbani është një Sunnet i fortë për atë që është në gjendje të bëjë atë. Dhe është për tu therur në shtëpi, të hani prej tij në shtëpitë tuaja, të jepni prej tij për fqinjët tuaj, dhe një pjesë tjetër prej tij ta jepni si sadaka për njerëzit e varfër që janë përreth jush.

Përsa i përket asaj që disa njerëz e kanë shpikur, sikurse është pagesa e çmimit (vlerës) të kurbanit tek shoqatat bamirëse gjoja se ata e therin kurbanin për ju jashtë qytetit tuaj, apo larg prej shtëpisë së atij që e ofron kurbanin, atëherë kjo është në kundërshtim me Sunetit e të Dërguarit të Allahut Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, dhe e ndryshon një akt të adhurimit.

Kështu që është obligim për (Muslimanët) ti lënë këto veprime (marrëveshje apo transaksione) njëanë dhe ti therni kurbanët në shtëpitë tuaja dhe në qytetet tuaja, pasi njeriu e bën kurbanin siç ka ardhur në Sunnet dhe siç ka qenë praktikuar prej Muslimanëve që në kohën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, deri sa kjo shpikje u shfaq (u shpik). Dhe unë kam frikë se kjo mund të jetë një bidat, dhe Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

"Kush shpik diçka të re në Fenë tonë që nuk është prej saj ajo është e refuzuar"

Dhe Ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

" Veprat më të këqija janë ata të shpikurat në Fe, dhe çdo shpikje  në Fe është bid'at, dhe çdo bid'at është devijim dhe e çdo devijim e ka përfundimin në zjarr" 

Prandaj kushdo që dëshiron tu japin për sadaka atyre në nevojë, atëherë dera e lëmoshës (sadakas) është e hapur, por ama mos sillni ndryshime kundrejt mënyrës së saktë të Sheriatit në një vepër adhurimi, duke e quajtur atë një sadaka, kërkoj strehim në Allahun nga Shejtani i mallkuar,

Dhe çfarëdo që t’ju japë juve i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) atëherë merreni atë dhe çfarëdo që ai jua ndalon juve,  atëherë hiqni dorë prej saj (mos e bëni atë), dhe kini frikë Allahun, vërtetë që Allahu është i Ashpër në ndëshkim” [El-Hashr: 59: 7]

Allahu më bekoftë mua dhe ju me anë të Kur'anit Famëlartë.

Shejkh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah, ka thënë:

"... Kurbani është një adhurim i përcaktuar qartë, sepse në qoftë se qëllimi pas kurbanit do ishte për t'u ardhur në ndihmë njerëzve me mish, atëherë njerëzit do të kishin blerë mish dhe ta jepnin atë si lëmoshë (sadaka) ditën e Kurban Bajramit. Përkundrazi, gjëja më e rëndësishme është bërja e Kurbanit për Allahun Azze ue Xhel,
Allahu i Lartësuar ka thënë:

"Nuk është as mishi i tyre dhe as gjaku i tyre që arrin tek Allahu, por është përkushtimi (devotshmëria) juaj që e arrin Atë." (Surja Haxh :22: 37)

Atëherë, nëse ju i dërgoni të hollat për kurbanin tënd në një qytet tjetër që kurbani yt të bëhet për ty atje, atëherë me këtë veprim ju e keni kundërshtuar urdhrin e Allahut Azze ue Xhel,
sepse Allahu i Lartësuar ka thënë:

"Pastaj hani prej tyre dhe ushqeni me të edhe të varfërit që po kalojnë një jetë të vështirë "(Surja Haxh: 22: 28)

Kështu që ti nuk është e mundur të hash prej kurbanit tënd kur ajo të jetë prerë në Somali? ... Jo! Kështu që ju e keni kundërshtuar urdhrin e Allahut. Dhe shumë prej Dijetarëve kanë thënë:

"Ngrënia prej kurbanit është obligim dhe personi bën gjynah, nëse ai e lë atë"

Dhe prej kësaj ne dimë se thirrja (veprimi) për ti dërguar paratë për kurban jashtë qytetit të personit është një thirrje (veprim) që nuk është i saktë. Dhe kjo nuk është e dobishme – e hijshme që njerëzit që të marrin pjesë në këtë veprim, përkundrazi kurbani bëhet në shtëpitë tuaja me familjet tuaja dhe duke i manifestuar ritet e Islamit në qytetin tuaj.

Dhe të gjithë ata që kanë dëshirë apo dëshirojnë për ti ndihmuar vëllezërit e tyre në ato vende ku ata gjenden në nevojë, atëherë lë ti ndihmojnë ata me para dhe rroba e me të tjera gjëra.
Por sa për një rit prej riteve të Islamit që ne e veprojmë atë për tu afruar pranë Allahut duke bërë Kurban dhe duke ngrënë prej saj, atëherë kjo kurrë nuk është me vend për njerëzit për ta braktisur këtë. "

Fundi i fjalës së Shejkhut. (kaseta me titull: Ritet e Haxhit pjesa parë)
Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
A'Shkodera 4 Dhul Hixhe 1433

Sunday, September 20, 2015

Agjërimi i ditës së Arafatit por ka akoma për të plotësuar ditë nga Ramazani


         Shejkh Abdullah ibn Abdul-Aziz Bin Baz rahimehUllah, është pyetur për agjërimin e ditës së Arafatit ndërkohë që personi ka akoma ditë për të plotësuar nga Ramazani.

Shejkhu rahimehUllah u përgjigj: Personi mund të agjëroj ditën e Arafatit me njetin për të plotësuar një ditë të humbur të Ramazanit.
          Burimi: binbaz.org.sa/mat/662

          Ndërsa Shejkh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah ka thënë, kur dikush agjëron ditën e Arafatit ndërkohë që ka akoma disa ditë për të plotësuar nga Ramazani, në këtë rast agjërimi i tij është i saktë. Por nëse ai agjëron Arafatin me njetin për të plotësuar një ditë të humbur nga Ramazani, atëherë ky person ka dy shpërblime! Shpërblimin e Arafatit  dhe shpërblimin e plotësimit të Agjërimit të tij.
        Mexhmu Fetawa Ibn Uthejmin 20/438.Përshtati: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf el-Albani) Shkodër 2 Dhul-Hixh-xhe 1434.

Ndikimi i turpit në gjetjen e një burri të mirë për motrën Muslimane! - Shejkh Salih el-Feuzan Allahu e ruajte

Ndikimi i turpit në gjetjen e një burri të mirë për motrën Muslimane!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Shejkh Salih el-Feuzan Allahu e ruajte


Të gjitha falënderimet i përkasin Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Pejgamberin tonë, Muhammed (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), mbi familjen e tij, shokët e tij, dhe te gjithë ata që e ndjekin udhëzimin e tij deri ne Ditën e Gjykimit.


Në përpjekje për të gjetur një bashkëshort të përshtatshëm disa nga motrat tona Muslimane shpesh mbështeten në metoda të palejueshme dhe të ulta të tilla si, të lira në përzierjen me burrat, nëpërmjet internetit, si chat dhoma, faqe martese në 
internet, rrjetet sociale, dërgimin e fotografive dhe të tilla si këto etj.Fatkeqësisht disa prej motrave tona kanë qenë të mashtruara për të besuar që kjo teknikë është më efektive për marrjen (apo gjetjen) e një bashkëshorti, duke hequr kështu prej vetes perden e turpit, modestisë, dhe dinjitetit.

O motra ime në Islam! Beso në Allahun dhe ndiq metodologjinë e bekuar të Islamit, kur ti të zgjedhësh një burrë.

Shejkh Salih Feuzan (Allahu e ruajtë) shpjegon se si Allahu e shpërblen një grua të turpshme dhe modeste me një burrë të mirë.

Shejkhu (Allahu e ruajtë) ka thënë ...


Allahu i Lartësuar thotë në lidhje me ngjarjen e Musës ,عليه الصلاة والسلام:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَسَقَى لَهُمَا

“Dhe kur arriti tek uji i Medjenit, gjeti aty disa burra qe po u jepnin ujë (bagëtive) dhe aty pranë pa dy gra te cilat po i ndalonin mbrapa (tufën e tyre). Ai u tha:” Si është puna me ju?" Ata i thane: “ Ne nuk mund t’u japim ujë (tufës tone), derisa barinjtë te heqin (tufat e tyre). Dhe babai ynë është burrë tepër i thyer ne moshe.” (El-Kasas: 23)


Deri në thënien e te Lartësuarit:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

“Pastaj shkoi tek ai njëra nga dy (gratë) duke ecur e turpëruar. Ajo i tha:” Me te vërtete qe te kërkon babai im qe te mund te te shpërbleje ty për atë qe u dhe ujë për ne (tufës sonë).” Kështu kur shkoi tek ai dhe i tregoi ndodhinë, ai tha :” Mos u frikëso. Ti ke shpëtuar prej një populli Dhalimun (politeist, mosbesimtar, keqbërës)." (El-Kasas: 25)


Kështu që turpi i këtyre dy grave i ndaloi ata nga përzierja me burrat në gropën e ujit, kështu që ata priten derisa një bari u shfaq, deri atëherë ata nuk ishin në gjendje për t'i dhenë ujë kopesë së tyre pa u përzier me burrat.

Dhe kur babai i tyre e dërgoi njërën prej tyre për te Musa alejhi sel-lam, për ta kërkuar atë që të takohet me babain e tyre, ajo erdhi tek Musa عليه الصلاة والسلام, me turp (dmth, e turpshme).

Rezultati ishte se Allahu i Lartësuar, e zgjodhi atë (gruan e turpshme) si një bashkëshorte për të Dërguarin e Tij, për Musen عليه الصلاة والسلام, për atë që 
Ai i ka folur direkt. Ky pra ishte rezultati i saj (shpërblimi) si shkak i qëndrueshmërisë së saj në mbartjen e turpit dhe të druajtjes, dhe duke u larguar prej përzierjes me burrat.Ashtu si Allahu i Lartësuar thotë:

الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

"Gratë e pastërta janë për burrat e pastër, dhe burrat e pastër janë për gratë e pastërta". (En-Nur :26)


Kjo ndodhi (ngjarje) paraqitet në Kuranin Fisnik për t'u marrë nga ana e besimtareve si një shembull i drejtë deri në Ditën e Gjykimit.


Fjalimi i Shejkh Salih el-Feuzan ( hafidhahullaah) është nxjerrë nga faqja e tij zyrtare.

http://www.alfawzan.ws/node/2310

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)

A'Shkodera, Shkurt 27, 2012

Saturday, September 19, 2015

Unë nuk e përkrahi kryengritjen - Shejkh Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani

Unë nuk e përkrahi kryengritjen

Imam, Muhadith Shejkh Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani rahmetUllahi alejhi
Ne nuk duhet të mendojmë rreth asaj se si ne duhet ti përzëmë Jehuditë jashtë nga Palestina.
Jo
Ne duhet të mendojnë se si ne të vendosim shtetin Islamik në zemrat –gjokset- tona.
Kurë do të jeni në gjendje ju, për të shpallur një shtet Islamik në shtëpitë tuaja ?

Shumica e atyre që bërtasin (thërrasin & ulërasin) për ligjin Islamik në botë, (ata vetë së pari) nuk e kanë ligjin Islamik në vetet e tyre në shtëpitë e tyre, djemtë e tyre, apo në vajzat dhe gratë e tyre. 

Dikush që nuk ka asgjë, nuk mund të japë asgjë.

Dhe unë mendoj se tashmë e kam sqaruar (bërë të qartë) atë që ju keni të paqartë. Dhe se unë nuk e përkrahi (mbështes) kryengritjen pasi ajo nuk është e bazuar në ajetin


"Nëse ju ndihmoni All-llahun (në ceshtjet e Tij), Ai do t'ju ndihmojë juve dhe do t'ju bëjë të qëndroni fort në këmbët tuaja"  (Muhamed: 47:7)


Burimi: Silsilat-ul-Huda ue-Nur (352)

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani -Arbrit Kraja-

Shkodër 5.2.2012

A na lejohet neve ti vrasin Khauarixhët? -el-A’llameh Rabi' Ibn Hadi Umeir el-Medkhalij-

A na lejohet neve ti vrasin Khauarixhët?

Pyetje:
A na lejohet neve ti vrasin Khauarixhët nëse ne i njohim ata dhe të keqijat e tyre?

Përgjigjje:
Jo, nëse ata rebelohen kundër Imamit. Aliu (radiallahu anhu), nuk i vrau deri sa ata ngritën krye.

Prijësit Muslimanë, edhe nëse ata janë të dhunshëm, (ato) nuk i vrasin ata (Khauarixhët) deri sa ata ti nxjerrin shpatat e tyre dhe të kryengritën (ndaj tyre), …që është nëse ata i nxjerrin shpatat e tyre, kryengriten dhe vrasin.

Nëse jo, atëherë do të ketë kaos, ku secili do të shkojë –dalin- dhe të vrasin tjetrin duke pretenduar se ai është Kharixhi.


Shejkh, el-A’llameh Rabi' Ibn Hadi Umeir el-Medkhalij hafidhahullaahPërshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër 06 Dhul-Hijjah 1436

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: A konsiderohen Khauarixhët prej njerëzve të Kiblës...

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: A konsiderohen Khauarixhët prej njerëzve të Kiblës...:A konsiderohen Khauarixhët prej njerëzve të Kiblës?

Pyetje:

1- A konsiderohen Khavarixhët prej njerëzve të Kiblës?

2- A mund të falemi ne mbrapa tyre? 

3- Dhe cili është rregulli i përgjithshëm për ata që mund të falen pas tyre, prej njerëzve të Kiblës?

Përgjigje:

1- Ulemat kanë mendime të ndryshme se a janë ata -Khauarixhët- Mosbesimtarë apo vetëm të devijuar dhe mëkatarë. Dhe mendimi se ata janë Mosbesimtarë është më afër të vërtetës pasi dhe argumentet tregojnë se ata janë Mosbesimtarë.

2- Sa për tu falur pas tyre, kjo nuk lejohet, përveç kur ata kanë pushtet mbi një popull, ashtu siç është përmendur nga Ulemat -Dijetarët-.

3- Në këtë rast, Muslimani duhet të falet prapa tyre dhe nuk e braktisë namazin me Xhemat.


Shejkh: Salih el-Feuzan  hafidhahullaah

El-Ixhabat el-Muhimmah  fi  Meshaakil  il-Mudlahimmeh, përgatitur  nga Muhammed ibn Fehad el-Husein

http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=4
Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)

Shkodër 8 Prill 2012

Tuesday, September 8, 2015

Shaykh Ubayd Ibn Abdillah Al-Jaabiree hafidhahUllaah for Salafi brothers of A’Shkodera, Albania

The answer of Shaykh Ubayd Ibn Abdillah Al-Jaabiree hafidhahUllaah for Salafi brothers of A’Shkodera, Albania.


I have visited 1 (Ziyaret) Shaykh Ubayd Ibn Abdillah Al-Jaabiree hafidhahUllaah on Sunday - 12 / 2 / 1435 AH, after the Maghrib prayer in the presence of: Shaykh, Dr. Muham-mad ibn Galib, Shaikh Arafaat ibn Hasan al-Muham-mad and two other brothers from Bahrain, at this time Shaykh Arafat read a question addressed to Shaykh Ubayd Ibn Abdillah Al-Jaabiree from the brothers who deal with Salafi Da’wah (Islamic call) in the city of A’Shkodera - Albania.

Shaykh Arafaat ibn Hasan al-Muham-mad hafidhahullaah:

Question: Noble Shaykh: -may Allaah preserve you - we are a group of Salafis from A’Shkodera Albania, we hope from you to reply to the following question:

A Salafi brother of ours has donated (Waqf) a piece of land to build a Salafi Masjid and other educational services to be in service of Salafi Da'wah now and in the future inshaa-Allaah.
But if we want to build a Masjid in our country, we should definitely get the approval of the Islamic Community (al-Masihkhah al-Islamiyah) for this thing.

And the approval cannot be gated from them only until after passing the ownership of the donated land (Waqf) to them, and after that they possess the authority to use the land and what it is build on it, whether it is a Masjid or something else. Also they possess the authority of choosing the Imam’s of the Masjid’s.

We point out that this Masihkhah (Community) fights the Salafis and the Salafiyyah and distort their image.

This Masihkhah (Community) prohibits students belonging to the Salafi Manhaj graduated in Islamic Universities to Imamate and teaching in Masjids.

Those who guide (the leaders of) this Muas-sasah (association, namely the Muslim Community) belong to deviated groups from Sufis and Hizbiyyah.

For building the Salafi Masjid we possess a two way (route):

First: By the way of Masihkhah (Community), (i.e. through them), and preceded the above clarification of their status and their hatred for the Salafis and Salafiyyah.
If we agree with them to build a Masjid we definitely should donate the land to them, and after that we do not trust them and recently we have given them the land together with the Masjid, because the deal with them is only verbal.

Secondly: is: that a group of brothers to establish a muas-sasah (association) religious-cultural chartered by the Court and this land (Waqf) to stay in the ownership of the brother who donated, and then on this land to build a building to use it on behalf of muas-sasah (association) as Salafi Masjid or center.

The question is: What is your orientation –guidance- for us? What to do about this and which path to follow to build a Salafi Masjid?

Shaykh Ubayd Ibn Abdillah Al-Jaabiree hafidhahUllaah, answers:

I agree with the second (i.e. the second way), separated from it Masihkhah (Community); this Masihkhah it is not true. Establish a muas-sasah (association) to bring together (Unite) the Salafis.

Then one of the participants said that some (people) say that this association is Hizbiyyah.

Then the Shaykh Ubayd Ibn Abdillah Al-Jaabiree hafidhahullaah said (what they say (i.e. those people) that this muas-sasah is hizbiyyah) not impairs (i.e. hurt them)

O my sons: Hizbi’yyah is ​​based on ‘Al-WalaWa'l-Bara', but this muas-sasah ‘No’, is ‘Not’ Hizbi’yyah, this is jam'iyyah (association) khayriyyah (charity), it is not based on ‘Al-WalaWa'l-Bara'.

Hizbi’yyah is that if you do not pray at their Masjid they hate you and if you do not take their permission then they hate you, but (this second way) it is not in any way Hizbi’yyah.

Send (conway) to them my Assalam and tell them (Salafi brothers in A'Shkodera) that, I (Ubayd Ibn Abdilah Al-Jaabiree) give them a Fatawa for this (the second way).

Shaykh Arafaat ibn Hasan al-Muham-mad hafidhahUllaah:

They also have another question:

We also have another question related to teaching the Salafi brothers either in masjid or in Markaz (center):

Do allowed one of our Salafi brothers - who graduated from the Faculty of Islamic Call for Arabic Language and Islamic Studies ​​in Libya, and later graduated for Magister (degree) in Fiqh - to teach the brothers only through translation of commentary Salafi scholars books, because some people have conditioned for him to have tazkiyah from any scholar or to have studied with scholars?

Shaykh Ubayd Ibn Abdillah Al-Jaabiree hafidhahUllaah answers:

While you possess a degree from the University, this it is sufficient for you.

By Allaah, O my sons yet I'm not trying to get tazkiyah from no one.

Believe that he who intends the Sunnah, he teaches others the Sunnah, write books to help the Sunnah, Allaah will help him, and to him will come tazkiyah.

Few are those who take tazkiyah.

This muas-sasah (association) when completed, - may Allaah bless you (this center) - and you choose the books to teach, then he who is pure in Akidah, in Ikhlaas for Allaah and in following the Messenger sallallaahu 'alayhi wa sallam, his work and actions will give a tazkiyah for him.

He who fears Allaah, Allaah gives him a way out.

The answer is wroten in Arabic from our brother: Alben Aliu al-Albani may Allah preserve him.
Approved with the researching of: Shaykh Arafaat Ibn Hasan al-Muham-mad hafidhahullaah.
Al-Madinah Al-Nabawiyah 17 / 2/ 1435 H

Translated the question and answer in Albanian language from brother, Astrit Hoxha (Abu Adam) hafidhahullaah.

And in English brother, Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)

A’Shkodera Albania. 18 / 2/ 1435 H. (21/ 12/2014)

1. Note:
The question was sent formulated in Arabic from A’Shkodera to Shaykh Arafaat Ibn Hasan al-Muham-mad, through the student Alben Aliu to draw his Honorable Shaykh Ubayd Ibn Abdillah Al-Jaabiree hafidhahullaah.

The answer given from Shaykh Ubayd Ibn Abdillah Al-Jaabiree hafidhahullaah, is wroten by student Alben Aliu and was send only after being searched and received approval from our noble brother and beloved Shaykh: Shaykh Arafaat Ibn Hasan al-Muham-mad hafidhahullaah.

www.EsSelefusSalih.com
A’Shkodera.

Friday, September 4, 2015

Rrencaku nga mesi i Ehlus-Sunnetit është më i Neveritshëm se Bidatçiu.

Shejkh Rebi Ibn Hadi el-Medk'halij hafidhehullaah thotë.

Rrena është më e keqe se Bidati.

Ndërsa rrencaku nga mesi i Ehlus-Sunnetit është më i Neveritshëm se Bidatçiu.

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani

Burimi: www.Miraath.net