Tuesday, June 5, 2018

Në Lidhje me Xhemal Jakupi


Shkurtimisht Në Lidhje me Xhemal Jakupin


Në lidhje me Xhemal Jakupin

Ne na ka bashku me atë menhexhi Selefij.
Qysh se e kena kuptu që ai punon vetëm për famën e tij dhe për karrier dhe e kemi kapur duke gënjyer ne jemi distancuar prej tij.

Ne e kemi kapë duke rrejt
Të tjerët e kanë kapë edhe ma tepër.

Ndërsa pse nuk e bajm hizbij ne xhemalin?

Ne nuk gjykojmë njerëzit pse nuk përputhemi me ata dhe nuk jemi për të gjykuar.
Ne themi për atë se asht rrencak dhe karrierist dhe kërkon famë.

Ne nuk jena si ai dhe albani që nëse nuk je me ata të gjykojnë për hizbij.

Deri dje ishim Selefij për ata por kur nuk ju shkuam pas banen tahdhir kundër nesh.

Ky është hizbizmi.
Ose me ne ose në të kundërtën je hizbij.

Nëse jeni parimor...atëherë pse nuk i përmbaheni fetwasë së Shejkh Muham-med Bin Hadī -Allahu e ruajtë- që të gjithë e pranuat?

Abū Yusuf al-Albānī
Shkoder
Ramazan 1439 H.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.