Tuesday, July 5, 2016

Duhet ta Lexoni fjalen dhe Sqarimin e Detajuar te Shejkhut tone: Shejkh Ubejd el-Xhabirij per Agjërimin me ASTRONOMI

Shejkhu jone: pyetja e trete...pyesin: a te agjerojme fshehtas ne diten e bajramit apo dy ditet e bajramit nese vendi jone ben fiter bajramin para Saudise me nje dite apo dy?
Pastaj a te shkojme te falim  bajramin me ata ne musal-la?
Dhe pyetja e trete dhe e fundit tek ata: a e kane ata obligim zevendesimin e asaj (dite) qe ata kane bere  fiter bajramin me vendin  e tyre duke penguar demin (te keqen) dhe duke marre ne konsiderate se demi nuk eshte se bie mbi cdo person -.

Pergjigja e shejkh Ubejdit -All-llahu e ruajt-:
Dhe pergjigja e jone per meselen qe ka lidhje me agjerimin dhe fitrin me ndjekjen e atyre qe bazohen ne astronomi;
Them:

Se pari: ua permenda ju para nje pyetjeje apo dy ne pergjigje se nuk merret ne konsiderate llogaritja astronomike por ajo qe merret ne konsiderate eshte shikimi; sikurse e permenda me pare ne argumente dhe qe i degjuat ne gjuhet arabe dhe angleze.

Se dyti: nese banoret e atij vendi jane  prej atyre qe sunduesi i tyre nuk bazohet ne shikim, por bazohet ne astronomi; origjina eshte se ata nuk e ndjekin ate (sunduesin) sepse kjo eshte ne kundershtim me sunnetin e  Pejgamberit sal-lAll-llahu alejhi we sel-lem, nuk e ndjeki  ate as ne agjerim e as ne fitr.

Ata per kete mesele kane dy situata.

E para: te kene frike autoritetin, forcen dhe shtypjen e sunduesit zullumqare ...  atehere ne lidhje me agjerimin ata jane  ne zgjedhje pa dyshim, ose te bejn fitrin fshehtas, ose ta konsiderojne ate nafile. Dhe nuk lejohet qe ata ta konsiderojne ate obligim.

Kjo eshte ne ....... dhe ne rastin e fitrit, ata duhet qe te bejne fiter fshehtas....
(Dhe mendoj se me e sakta eshte:" ata duhet te agjerojne fshehtas" sikurse eshte tek saktesimi i shejkut ne fund te fevase , All-llahu e din me se miri) ...nese kane frike prej tij (sunduesit zullumqare).

Dhe me ane te kesaj e mesoni (ju behet e ditur) se nese ata nuk kane frike autoritetin, forcen dhe shtypjen e atij sunduesi zullumqare; atehere ata nuk e ndjekin ate as ne agjerim e as ne fitr.

Ata ndjekin ata te cilet perpiqen dhe bejne te pamunduren ose ndjekin ato shtete te cilat bejne te pamunduren ne kerkimin e shikimit te hilalit (henes) ne perputhje me sheriatin e Muham-medit sal-lAll-llahu alejhi we sel-lem.

Situata e dyte: eshte se ata nuk e kane frike ate (sunduesin zullumqare), ai as nuk i ndjek dhe as ka interes (se cfare bejne ne agjerimin dhe fitrin e tyre), atehere ceshtja per keta eshte e qarte.

N.q.s. vendi i tyre agjeron bazuar ne astronomi ,ata nuk agjerojne.

Gjithashtu nese ata bejne fiter bajramin ....nese vendi ben fiter bazuar ne astronomi, ata nuk bejne fiter bajramin.

(Ne kete situate) ata ndjekin shtetin me te besueshem ne kerkimin e shikimit te hilalit ne agjerim dhe ne fiter.


Saktesimi prej shejkhut:
Dhe namazi i bajramit me muslimanet ndjek ( ne gjykim) ate qe detajuam ne lidhje me agjerimin dhe fitrin.
Por mund te kete persona te cilet kane pozite ne shtet dhe keta nuk i fshihen syrit (vemendjes) se tij( shtetit).
N.q.s. ata kane frike demin dhe autoritetin e shtypjen e sunduesit , bejne fiter fshehtas dhe prezantojne namazin e bajramit... me falni: ata agjerojne fshehtas.


Perktheu: Astrit Hoxha

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=113734

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.