Tuesday, July 5, 2016

Sqarim rreth Dyshimeve qe perhapen se mos falja e bajramit bashke me ata qe nuk pasojne shikimin e henes...eshte percarje?

Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.

Bismil’lah El-Hamdulil’laah ue salatu ue selamu ala ResulUllaah
Emma ba'd

Es-Selamu alejkum ue rahmetullaahi ue barakatuhu.

      Vëllezër të dashur Selefi, Elhamdulil-lah sot në akshamin e 8 Dhul Hixhes 1433  (23-10-2012 /rreth orës 18:00) me lejen e Allahut Azze ue Xhel, na u mundësua që nëpërmjet vëllezërve tanë Selefij të Salafi Publication me qendër në Birmingham, nëpërmjet vëlla Abdulilaah Lahmamit Allahu e ruajtë dhe e shpërbleftë, i cili ndodhej në Medine pranë Shejkh Ubejd El-Xhabiri  hafidhehullaah, na u bë e mundur që ne nëpërmjet tij t'ia drejtojmë një pyetje shumë të detajuar Shejkhut dhe prindit tone Shejkh Ubejd El-Xhabiri hafidhehUllahu Teala, rreth situatës së Bajramit që do të falet ditën e enjte këtu tek ne në vendin tonë- Shqipëri- (kjo sipas lajmërimit të komunitetit) dhe ditën e Xhuma ti bëjmë Kurbanet (po ashtu dhe kjo sipas lajmërimit të komunitetit), duke ja bërë të qartë në detaje pikë për pikë se si është gjendja këtu tek ne në Shqipëri dhe se këtu tek ne komuniteti Musliman ndjek kalendarin dhe jo shikimin e hënës, gjithashtu është pyetur edhe për veçimin tonë nga falja e Bajramit me komunitetit tone ne shesh, të dalim apo mos të dalim në Bajram me ta. Po ashtu i është theksuar rëndësi edhe pasojave…-sic thone disa shebab se kjo shkakton percarje-…qe mund te ndodh prej veçimit tonë. Pyetja është bërë në prani të vëllezërve tanë Selefij këtu në Shkodër Ebu Jusuf el-Albani - Arbrit Kraja dhe vëlla Tauland Kadija - Bilali Shkodrës.

Posedohet Audio e plote.
Përgjigjja është marrë në Arabisht dhe Anglisht.


       Kjo është përgjigjja e Shejkh Ubejd el-Xhabirij HafidhehUllaah

           Ustadh Abdulilaah Lahmami hafidhehullaah: Shejkh Ubejdin e kemi pyetur dhe i kemi thënë: o shejkh, disa vëllezër nga –Shkodra- Shqipëria na kanë lajmëruar se Muslimanët atje, do të bëjnë Bajram ditën e enjte, dhe dita e Arafatit për ta do të jetë të mërkurën. 

     Shejkhu tha: Kjo nuk është e saktë. Si kjo kështu?!! Njerëzit, Ymeti do të bëjë Bajram ditën e Xhuma, po ashtu dita e Arafatit do të jetë të enjten, si pra ata do ta bëjnë të enjten Bajram?!! Shejkhu tha: lërini ata! lërini dhe mos iu bashkanjgjitni atyre. Ju bëni Bajram ditën e Xhuma, bashkë me Muslimanët.

     Pyetësi: Mirë! Ju a ja shpjeguat Shejkhut se Komuniteti ynë nuk pason shikimin e hënës.

      Abdulilaah Lahmami: Kjo nuk është problem o vlla, çfarëdo që të ndjekin… dita e Kurban Bajramit është bërë e qartë, dita e Arafatit është bërë e qartë, e gjithë bota nuk bie në kundërshtim për këtë.

      Pyetësi: dmth ne të mos dalim për Bajram me ata?

     Abdulilaah Lahmami: Si të dilni me ata?!! në një kohë kur ata do të kundërshtojnë gjithe ymetin. Njerëzit –Ymeti- do të mblidhen të enjten në Arafat, ndërsa ju do të agjëroni të mërkurën?!! E çuditshme!

Pyetësi: A të mblidhemi –ne Selefite- ditën e xhuma?

Abdulilaah Lahmami: Pa dyshim, Shejkh Ubejd tha: lërini ata, kjo nuk është e saktë. Si do të bëjnë Bajram ditën e enjte?!! T’u ikë shpërblimi i agjërimit të ditës së Arafatit?!! SubhanAllah! (Mbaroi biseda rreth pyetjes).

      Më pas biseda vijim mes vëlla Ebu jusuf el-Albani - Arbrit Kraja dhe vëlla Abdulilaah Lahmamit i cili në atë moment ishte i pranishëm pranë Shejkh Ubejd El-Xhabiri hafidhehUllahu Teala, në Medine.

Mbas komunikimit të mbrëmshëm me Shejkh Ubejd el-Xhabiri hafidhehUllaah, sot 24 / 10/ 2012 rreth orës 10:30 paradite, vëlla Astrit Hoxha –Allahu e ruajte- dhe vëlla Ebu Jusuf el-Albani nga Shkodra e kanë kontaktuar  përsëri vëlla Ebu Khatixha Abdul Uahid  hafidhehullaah, i cili ndodhej në Haxh, vëllezerit e kanë parashtruar përsëri pyetjen në mënyrë të detajuar dhe të sqaruar qartë rreth situatës aktuale në vendin tonë në mënyrë që të jetë vendimtare dhe sa më kuptimplotë.

     Ustadh Ebu Khatixha - All-llahu e ruajtë-  përcjell dhe thote se mbas komunikimit që kishte patur përsëri me Shejkh Ubejdin hafidhehUllaah per situaten tuaj ne Shkoder.  Ebu Khatixha…Shejhku hafidhehUllaah, më tha se nëse ju (Selefite) e keni parë të qartë hënën me sytë tuaj në fillim të Dhul Hixhes dhe ka qenë shumë e qartë për ju ajo çfarë ka ndodhë në Arabinë Saudite (rreth shikimit të hënës), atëherë ju ndiqeni Dhul Hixhen në vendin tuaj. 

Por!!!  nëse është e bazuar prej kalendarit atëherë në këtë rast ju duhet të ndiqni Arabinë Saudite, kështu pra nëse ata e kanë vendosur fillimin dhe mbarimin e ramazanit prej kalkulimeve të tyre atëherë ju nuk duhet ti ndiqni ata, por nëse ata e kanë filluar ramazanin me anë të shikimit të hënës atëherë ju duhet ti ndiqni ata.

    Dhe po ashtu Shejkhu hafidhehullaah, është pyetur: Po nëse një Selefi që është imam Xhamie në një prej Xhamive të komunitetit, si të veprojë në këtë rast?

     Shejkhu HafidhehUllah, ka thëne se; Ai të mos e prezantojë namazin e Bajramit me ta. Vetën në rastin nëse komuniteti e detyron që ai ta bëjë atë, dhe ai në këtë rast friksohet prej dëmit të tyre, kështu që në këtë rast ai e prezanton namazin me to, por jo me zemrën e tij, dhe ai për këtë i frikësohet Allahut Azze ue Xhel. Por ai duhet të përpiqet qe te beje te munduren që të komunikojë me ta për ta zëvëndësuar atë me dike tjetër. Fund Shkodër 9 Dhul Hixhe 1433.

Allahu e shpërbleftë Shejkh Ubejd me Xhennetin Firdeus, që na qëndroi pranë deri në orët e vona mbas jacisë së 9 Dhul Hixhes, po ashtu dhe vëllezërit tanë Selefi të Salafi Publication, si Ebu Khatixhen - Abdul Ilaah Lahmamin dhe Ebu Hakim (Bilal Davis) dhe po ashtu stafin e Mektebes Selefije të Birmingamit-Salafi Publications. 
Baarakallahu Feek

Ebu Jusuf el-Albani – Arbrit Kraja-  Shkodër 9 Dhul Hixhe 1433.


Ue sal-lAllahu Ala Nebijina Muhammed

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.