Thursday, August 25, 2016

A mundet një motër të shkojë në pishinë ku janë vetëm vajza - apo te hyjë në dhomat e provave nëpër dyqane?


Pyetje: A është e lejuar për një motër qe te shkoje për te notuar ne një pishine ku ka vetëm gra me pretendimin se te gjitha janë te mbuluara.
Përgjigje:

Përgjigjja është JO dhe kjo është fetvaja e Shejkh Ubejd el-Xhabirij (Allahu e ruajte) dhe e Shejkh Abdullah el-Gudejan (Allahu e mëshiroftë) dhe e disa dijetareve të tjerë, dhe kjo është për shkak të disa arsyeve të ndryshme. 

E para është hadithi, se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

”Është e ndaluar për një grua që të heqë xhilbabin (mbulesën) e saj jashtë përveçse në shtëpinë e babës së saj dhe burrit të saj”
Është e ndaluar për atë (Motrën) që të zhveshë veten e saj, dhe po kështu kur ti motër shkon në një dyqan dhe shikon qe dëshiron te blesh ndonjë rrobe aty, mos i përdor dhomat e zhveshjeve te tyre sepse nuk është e lejuar për ty qe ti te përdoresh dhomat e zhveshjeve te tyre dhe qe ti te heqësh mbulesën tende ne dhomat e zhveshjeve te tyre (dyqaneve), pra kjo nuk është mënyra për ta bere atë, por ti duhet te dish se çfarë po kërkon dhe po qe se nuk ndodhet aty ti nuk flet shume, por e le dhe ikën nga aty, dhe ti mos u zhvesh aty ne dhomat e tyre. Kjo është e para gjë:

”Qe nuk është e lejuar për ty qe te heqësh mbulesën tende jashtë shtëpisë tende” 

Dhe e dyta: disa prej grave erdhën tek i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për te pyetur rreth përdorimit banjave publike dhe i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) u tha :

” Është e mallkuar ajo grua e cila përdore banjat publike”
 
Dhe se kjo nuk është e lejuar për ty qe te përdoresh banjat publike ku gratë mblidhen te gjitha se bashku ne atë pishine, kështu qe nuk është e lejuar për ty qe ta besh ketë, sidoqoftë nëse burri yt është i mire dhe i pasur ai mundet qe te ndërtoje ty një pishine ne shtëpi Insha'Allaah.


Shenim

Fetvaja është e Shejkh Ubejd el-Xhabiri hafidhehullaah dhe e Shejkh Abdullah el-Gudejan rahimehullaah, dhe përcillet nga vëllai ynë Selefi Abu Khatixhah Allahu e ruajte.


Nga 
www.salafipublications.com Birmingham Uk.

Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)

Shkodër janar 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.