Thursday, January 16, 2014

Shejh Rabi’ ibn Hadi el-Med’halij | Bëhuni burra nese jeni Selefi

Shejh Rabi’ ibn Hadi el-Med’halij hafidhehullah.


Bëhuni burra, e nëse ju jeni Selefi, mësojeni menhexhin e Selefëve prej burimeve të saj të sakta dhe i përmbaheni fortë në mënyrë strikte, dhe mos kini frikë fajësimin e akuzuesve nëse ju flisni sinqerisht (të vërtetën) për Allahun.

Nëse babai yt ose vëllai yt devijon, apo më i afërti për ju, shpjegojeni -thoni- të vërtetën e [devijimit] që ai ka. Kjo është -kuptimi- domethënia e të qënit i sinqertë (nasîhah) për Allahun.

 “Feja është nasîhah për Allahun, Librin e Tij, të Dërguarin e Tij, prijësit e Muslimanëve dhe masën e gjerë të tyre –Muslimanëve-.”
Sahih Muslim

“O ju që keni besuar! Qëndroni të paepur për drejtësi si dëshmitarë të Allahut, edhe sikur të jetë kundër vetes suaj, apo kundër prindërve tuaj, apo kundër të afërmve tuaj më të afërt …”
An-Nisa `: 135


Përshtati: Ebu Jusuf –Arbrit Kraja-

Shkodër, Rabee Al-Awwal 4 / 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.