Friday, May 16, 2014

Deklarata e shejh Muhammed ibën Hadi elMedkhali për pajtimin e selefijve shqiptarë

Deklarata e shejh
Muhammed ibën Hadi elMedkhali
për pajtimin e selefijve shqiptarë


Bismil-lahir Rahmanir Rahim


E gjithë lavdia i takon Vetëm All-llahut, i Cili thërret për pajtim mes besimtarëve. Ai thotë:


“إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ”
“Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtojini vëllezërit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë All-llahun, në mënyrë që ju të mëshiroheni.”
 (elHuxhurat: 10)


Ai ka nxitur për nxitim në zbatimin e përmirësimit dhe pajtimit duke thënë:


“لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ”
“S’ka kurrfarë të mire në shumë prej bisedave të tyre, përveç rastit kur ndokush kërkon që të jepet sadaka ose të kryhet një vepër e mirë apo paqësim ndërmjet njerëzve.”
 (enNisa’: 114)


Salavatet dhe selamet qofshin për Robin dhe të Dërguarin e Tij, Profetin tonë Muhammedin, i cili ka thënë:


“مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى”
“Shembulli i besimtarëve në dashurinë e ndërsjellë, mëshirën dhe solidaritetin mes veti është si shembulli i një trupi të vetëm. Nëse një gjymtyrë e tij sëmuret, i gjithë trupi do t'i përgjigjet me pagjumësi dhe zjarrmi.”

Muttefekun 'alejhi nga hadithi i N'uman bin Beshirit, radijAll-llahu anhuma.


Ai, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, gjithashtu, thotë:


“إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا”
“Ruhuni nga paragjykimi, sepse paragjykimi është gënjeshtra më e madhe! Mos spiunoni, mos përgjoni, mos ndërhyni në shitblerjen e tjetrit, mos ia kini zilinë njëri-tjetrit, mos u urreni mes veti dhe mos ia ktheni shpinën njëri-tjetrit, por jini robër të All-llahut – vëllezër.”

Muttefekun 'alejhi nga hadithi i Ebi Hurejras, radijAll-llahu anhu.


Më tej:

Ditën e Shtunë (11 Rexheb 1435h) tek unë Muhammed ibën Hadi ibën Ali Fekih ibën Muhammed elMedkhali, në Medinen e Profetit, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, u mblodhën vëllezërit nxënës dije selefij nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova. Tubimi u bë në xhaminë në të cilën falem unë në Lagjen Bi’r Uthman dhe në krye të tyre ishin:

1. Alban Malaj;
2. Xhemal Jakupi;
3. Muhammed (Elton) Kallashi;
4. Altin Ahmet Dallashi;
5. Shaban Binak Tolaj dhe
5. Astrit Hoxha.

Mes tyre kishte ndodhur një keqkuptim pas pajtimit, të cilin e bëra vitin e kaluar (ditën e Enjte – 7 Rexheb 1434h), në veçanti mes katër të parëve (Albani, Xhemali, Eltoni dhe Altini). Unë përfundova se keqkuptimet, që kanë ndodhur mes tyre janë të lehta – lavdi All-llahut – dhe se ato keqkuptime nuk dalin nga njëra prej këtyre mundësive:

a) Gjëra që janë kuptuar në mënyrë të gabuar;

b) Gjëra për të cilat të gjithë pajtohen se janë gabim, mirëpo ndryshojnë shprehjet me të cilat e tregojnë se ato janë gabim;

c) Gjëra që kanë ndodhur para pajtimit të parë dhe janë përhapur më pas, saqë është menduar se kanë ndodhur pas pajtimit, por në realitet nuk është ashtu;

d) Akuza të tjera që nuk janë të vërtetuara;

e) Disa shkrime që janë publikuar nga disa prej tyre në internet në të cilat ka çka ka;

Të gjitha këto i shqyrtova me ta dhe të gjithë u pajtuan, lavdi All-llahut!

f) Një shprehje që ka dalë nga vëllai Astrit Hoxha, prej të cilës nënkuptohet një kuptim i neveritshëm;

Këtë ia sqarova se është gabim dhe e detyrova në aspekt të Sheriatit që të kërkojë falje për të, të pendohet dhe ta publikojë përmirësimin. Ai e pranoi këtë – All-llahu ia shpërbleftë me të mira dhe ia pranoftë përpjekjen! Unë ia diktova tekstin që duhet ta publikojë dhe ai e bëri këtë dhe e publikoi po të njëjtën natë.

g) Vëllai Shaban Tolaj, gjithashtu, ka thënë një fjalë, e cila është transmetuar jo ashtu siç e ka thënë ai, gjë që ia ka ndryshuar kuptimin, e më pas vëllezërit e kanë transmetuar atë me kuptimin e ndryshuar dhe e kanë kundërshtuar për të. Ai e sqaroi këtë fjalë dhe u betua se nuk e ka thënë ashtu siç e kanë transmetuar prej tij, kurse ai tek unë është i besueshëm, in sha All-llah, ngase e njoh që në ditët kur ishte student tek ne në Universitet.

h) E këshillova vëlla Albanin në veçanti, pastaj edhe të gjithë të tjerët, që ta braktisin vrazhdësinë dhe ashpërsisë mes veti, sidomos kur dihet se ata janë në një rrugë dhe në një menhexh të vetëm dhe i përkasin thirrjes së përbashkët selefije. Të gjithë e pranuan këtë, madje disa prej vëllezërve qanë për shkak të ndikimit të këshillës. Kjo vërteton vetëm se tek ata ka hajr.

Pastaj i përsërita dhe ua përforcova ato që i kisha shkruar në marrëveshjen e parë të pajtimit të një viti më herët (viti 1434h), që përfshihen në tetë pika, të cilat janë:

1. Të jenë vëllezër që e ndihmojnë njëri-tjetrin...

2. Të kujdesen për lidhjen me dijetarët...

3. Të lidhen me ta për të mbajtur mësime...

4. Të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin duke kontribuar dhe sakrifikuar për përhapjen e dijes...

5. Të përfitojnë nga mjetet bashkëkohore, të cilat u ndihmojnë atyre në përhapjen e d'aues...

6. Të jenë të përpiktë në përkthim...

7. Të këshillohen mes vete dhe të largohen nga publikimi i gabimeve të tjetrit...

8. Siç i porosita, gjithashtu, që të largohen nga paragjykimet e këqija mes veti...

9. E shtoj këtë të nëntën dhe them: I porosis që t’i përmbahen Islamit, rregullave, etikës dhe moralit të tij, në të dukshmet dhe në të fshehtat, si dhe të jenë këmbëngulës për përhapjen e Islamit dhe mirësisë mes njerëzve.

10. Të largohen nga mosbesimtarët, nga veshja e rrobave të tyre dhe nga ngjashmëria me ta në anën e dukshme, ngase kjo shkakton anim kah ata edhe në anën e brendshme.

11. I porosis, gjithashtu, të largohen nga bidatet dhe njerëzit e tyre, të mos ulen dhe të mos përzihen me ta, ngase kjo është e keqe.

Kush kundërshton pas kësaj dhe i ndan e i përçan vëllezërit e tij, për të e kanë obligim vëllezërit e tjerë që të na e përcjellin çështjen e tyre neve dhe dijetarëve, dhe ta vërtetojnë këtë para nesh, e atëherë ne dhe dijetarët do t’i paralajmërojmë njerëzit kundër tij.

Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhammedin, për familjen dhe për shokët e tij!


Shkroi: Muhammed ibën Hadi elMedkhali
E Hënë 13 Rexheb 1435h


Nënshkruan:

1. Xhemal Nazif Jakupi
2. Shaban Binak Tolaj
3. Astrit Adem Hoxha
4. Elton Kallashi
5. Altin Ahmet Dallashi
6. Alban Malaj

------------------------------
Deklarata origjinale me shkrimin e Shejhut 1.jpg
Deklara origjinale me shkrimin e Shejhut_1

Deklarata origjinale me shkrimin e Shejhut 2.jpg
Deklara origjinale me shkrimin e Shejhut_2
Ebu Derda, radijAll-llahu anhu, ka thënë:
"Kërkoni (nxini) dituri! Nëse nuk mundeni, dojini njerëzit e saj; e nëse nuk i doni, atëherë mos i urreni!"
Xhemal Jakupi
Site Admin
 
Poste: 185
Antarësuar: E Martë Maj 31, 2011 3:25 pm
Vendodhja: HasanBeg, Shkup

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.