Monday, September 29, 2014

Shejkh Uthejmin. Veshja e pantallonave nga gratë në namaz

Shejkh Ibn Uthejmin rahimehullaah, në lidhje me këtë çështje (veshjen e pantallonave nga gratë në namaz) ka thënë:

Edhe në qoftë se ata janë të gjëra dhe të pa tejdukshme, (theksoj se pantallonat nuk duhet të vishen), sepse ata ndajnë një këmbë nga tjera, kështu që ata nuk e mbulojnë siç duhet. Por më tepër ekziston frika se kjo e bën gruan ti përngjasojë burrave, sepse pantallonat janë veshje burrash. "

[Mexhmu 'Fetava ue Rasaa'il Ibn' Uthejmin, 12/286]

Përshtati: -Arbrit Kraja - Abu Yusuf al-Albani A'Shkodera

London

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.