Wednesday, June 24, 2015

A përmban agjërimi ndonjë dobi shoqërore? El-Uthejmin

A përmban agjërimi ndonjë dobi shoqërore?

Përgjigjje:

Po, ka dobi shoqërore. Prej tyre dobive është që njerëzit kanë ndjenja se ata janë një komb që hajnë dhe pijnë në një kohë dhe agjërojnë (së bashku) në një kohë. I pasuri është në dijeni të mirësive të Allahut, (dmth, prej tyre është dhe pasuria që ai ka (që Allahu ja ka dhënë) dhe për këtë bëhet falënderues) dhe po ashtu bëhet mirënjohës dhe i dashur zemërdhembsur me / ndaj të varfërve. Agjërimi po ashtu zvogëlon tradhtinë Shejtanit ndaj birit të Ademit. Në agjërim është devotshmëria ndaj Allahut, dhe devotshmëria ndaj Allahut, i forcon lidhjet mes njerëzve të komunitetit  dhe shoqërisë (Muslimanëve).

Shejkh Muhammed Ibn Salih el 'Uthejmin RahimehUllaah
Fetaua Ramazan - Vl - 1, fq - 37, Fetaua Nr.10;
Fikh el-'Ibaadaat libni 'Uthejmin - fq 170.

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera. Korrik 9, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.