Friday, September 4, 2015

Rrencaku nga mesi i Ehlus-Sunnetit është më i Neveritshëm se Bidatçiu.

Shejkh Rebi Ibn Hadi el-Medk'halij hafidhehullaah thotë.

Rrena është më e keqe se Bidati.

Ndërsa rrencaku nga mesi i Ehlus-Sunnetit është më i Neveritshëm se Bidatçiu.

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani

Burimi: www.Miraath.net

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.