Wednesday, February 10, 2016

Abu Yusuf al-Albani - Arbrit Kraja: Alkaida Muxhahidune në rrugën e Shejtanit.

Abu Yusuf al-Albani - Arbrit Kraja: Alkaida Muxhahidune në rrugën e Shejtanit.: Shejkh Allameh Abdul Muhsin ibn Hamad el-Abbad (Allahu e ruajte dhe ja zgjaste jeten) Burimi: http://rapidshare.com/files/335307350/Sha...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.