Monday, February 8, 2016

Dita e të dashuruarve !!...Dashuri për ke ?... për shejtanin !?

Dita e të dashuruarve !!...Dashuri për ke ?... për shejtanin !?


Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehUllaah, thotë: 

’’ Ç'është kjo valentine's day (dita e të dashuruarve)!!... Dashuri ?! Dashuri për ke ?... për shejtanin !? 

Nuk u lejohet Muslimanëve që ta praktikojnë (apo festojnë) këtë.’’ 

Përcjellë nga vëlla ABU MUADH TAQWEEM ASLAM nga Qendra Selefije e Mançesterit UK.

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani -Arbrit Kraja-
Shkodër 26 Rebbi’1 1434.
BaarakAllahu Feek  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.