Sunday, January 31, 2016

Një Bashkëshort që ka biseda pa kriter me Gra të tjera?

Një Bashkëshort që ka biseda pa kriter me Gra të tjera?

 Shejkh Zejd ibn Muhammed el-Medk'halij (rahimahUllaah)

Pyetje:
Allahu të dhashtë të mira, një pyetës pyet: A i lejohet një gruaje të kërkojë divorcin, nëse ajo zbulon se burri i saj ka biseda të papërshtatshme me të tjera gra dhe u jep atyre dhurata dhe takohet me to?

Përgjigje:
Për sa kohë që burri i saj falet dhe posedon akiden e saktë, atëherë ajo duhet ta këshillojë atë, nëse ajo është e sigurtë (se ai është duke bërë të tilla gjëra). (Ajo duhet të jetë e sigurtë) se nuk është duke e imagjinuar këtë gjë dhe që të mos e akuzojnë burrin e saj me akuza false. Pra, nëse ajo është njëqind për qind i sigurtë se ai është duke komunikuar me këto gra me telefon ose me dicka tjetër, atëherë ajo duhet ta këshillojë atë.

Nëse ai përfiton nga këshilla e saj (bashkëshortes), kjo është ajo çfarë është për qëllim (synohet), dhe nëse ai nuk përfiton prej këshillës dhe qëndron në marrëzinë e tij, ku dhe ndoshta veprimet e tij do ta çojnë atë të kryejë gjëra të turpshme dhe të këqija, atëherë nuk ka asnjë problem me të që ajo të kërkojnë divorcin prej tij.

Megjithatë, është domosdoshmëri për të marrë hapat e duhur, për t'u dhënë këshilla, dhe të shohim se çfarë vjen nga këshilla. Nëse ai përfiton prej saj, atëherë ky është qëllimi. Nëse ai nuk perfiton nga këshilla dhe vazhdon me të shëmtuarat e tij, atëherë ajo ka të drejtë të kërkojë ndarjen prej tij, sepse në të nuk ka më asnjë të mirë ..... Po.

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja) Shkodër Shkurt 2012

Burimi: http://z-salafi.com/v2/action?s_menu=23&idFatwa=2817
Audio: http://t.co/TQ5ANU3

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.