Sunday, April 8, 2012

Fale teravitë në shtëpi me familjen e tij


Një njeri fal teravitë në shtëpi me familjen e tij?


Pyetje:
A është e lejuar për një burrë qe të falë namazin e teravive (në Ramazan) me familjen e tij në shtëpi?

Përgjigje:Nuk ka ndonjë problem me këtë, por më mirë është siç e ka tradita.

(Dmth: siç na kanë paraprirë të parët tanë)


Shejkh Mukbil bin Hadi rahmetUllahi Teala alejhi.


'Fadaa'ih ue Nasaa'ih', El-Allaameh el-
Muhadith Mukbil ibn Hadi el-Waadi'ee, 
Daarul-Haramein, Kajro. Fq 86.

Translated in English from: Abu Khadeejah (Salafi publication Birmingham Uk) 

http://www.SPubs.com
http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=316

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.