Tuesday, October 30, 2012

Gjashtëdhjetë vjet nën sundimin e një Imami (prijësi) të padrejtë është më mirë sesa një natë pa te


Në një artikull të botuar në Sahab.net përcillet një thënie e artë e të parëve tanë të mirë nga Shejkh Abdur- Rahman ibn Naasir es-Sa’di rahimehUllah, ku thuhet

''Gjashtëdhjetë vjet nën sundimin e një Imami (prijësi) të padrejtë është më mirë sesa një natë pa te''


http://www.sahab.net...ic=116845&st=60


Përktheu: Arbrit Kraja 
Shkodër 14 Dhul Hixhe 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.