Wednesday, April 24, 2013

Gjykimi i shpërthimeve në Boston – Shejkh Salih el-Feuzan

Gjykimi i shpërthimeve në Boston

-Shejkh Salih el-Feuzan-


Ne e duam Xhihadin dhe nxisim në të, por ky nuk është Xhihad!
Ne e kemi thënë se ky nuk është Xhihad.
Ky është Shkatërrim!
Ky veprim është vrasje  e njerëzve pa të drejtë. Ky është Xhihad?!
Ai edhe veten e tij e vret pa të drejtë. A është ky Xhihad?
Ky nuk është Xhihad.
Xhihadi ka dispozita, kushte dhe rregulla. Atë e merr përsipër, e drejton prijësi (udhëqësi, sundimtari) i muslimanëve dhe thërret në të......vazhdo me leximin>>>>>

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.