Monday, April 29, 2013

Thënia: “Besimi është në zemër” - Shejkh Salih el-Feuzan

Thënia: “Besimi është në zemër”
-fjalë e drejtë me të cilën është për qëllim e kota dhe e pavërteta-
-Shejkh Salih ibën Feuzan el Feuzan-

Pyetja: Çfarë mund të na thoni rreth atij personi që kur i thuhet “frikësohu Allahut” lidhur me disa gjynahe – sikur rruajtja e mjekrës, pirja e duhanit, zgjatja e rrobës nën nyjen e këmbës -, ai thotë: besimi është në zemër dhe nuk është besimi tek lëshimi i mjekrës, braktisja e duhanit apo tek zgjatja e rrobës. Poashtu ai të thotë: vërtetë Allahu nuk shikon trupat tuaj – ka për qëllim mjekrën, duhanin apo rrobën – , por shikon zemrat tuaja?
Shpresoj tek një përgjigje e juaja o shejh i nderuar, në mënyrë që të mësojë ai që thotë se besimi është në zemër?
Përgjigja: Këtë fjalë e thonë shpesh disa njerëz të paditur ose sofizta. Kjo është fjalë e drejtë, mirëpo me të është për qëllim e kota dhe e pavërteta, sepse ai që e thotë këtë fjalë, dëshiron të justifikojë gjynahun e tij; sepse ky person pretendon se mjafton besimi që është ne zemër nga veprimi i adhurimeve dhe braktisja e gjynaheve. Padyshim që ky është një mashtrim i qartë, sepse besimi nuk është vetëm në zemër, përkundrazi besimi –sikurse e ka përkufizuar Ehlus-Sunneh uel Xhema’ah – , është fjalë e gjuhës, besim i zemrës dhe punë e gjymtyrëve.
Ka thënë imam el Hasen el Basri – Allahu e mëshiroftë – :...vazhdo me leximin>>>>>>

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.