Monday, April 29, 2013

Këshillë për fillestarët që preokupohen me gabimet e të tjerëve – Shejkh Salih el-Feuzan


Këshillë për fillestarët që preokupohen me gabimet e të tjerëve
-Shejkh Salih el-Feuzan-

Pyetje: Dëshirojmë nga shkëlqësia juaj një këshillë (orientim) për  disa nxënës të vegjël të dijes, të cilët gjëja e parë që fillojnë nga kërkimi i diturisë është se ata: fillojnë e flasin në këto gjëra (në gabimet dhe në të metat e të tjerëve) dhe se: a ka ky filan person këtë( të metë, mangësi) a ka filani tjetër atë?
 Përgjigja: Kjo (që bëjnë këta) është Fitneh, (e cila është) të folurit për njerëz dhe zënia e kohës(preokupimi) me mangësitë e njerëzve dhe gabimet e tyre. Sidomos nëse (ky veprim) bëhet nga një fillestar (në kërkimin e diturisë). Kjo e pengon atë nga kërkimi i diturisë dhe ndoshta edhe e ndalon atë nga këkimi i saj. Si rrjedhojë (e këtij veprimi ), ai urren filan person e filan person  dhe heq dorë nga kërkimi i diturisë.  Kështu që, kjo (që bëjnë këta) është fitneh që duhet të largohen prej saj.
Është obligim për të riun që të ketë për synim kërkimin e diturisë  dhe mos të dëgjojnë atë çfarë thonë njerëzit  për filanin e al-lanin(për këtë e për atë).
Së pari, kjo gjë e bën atë që të ketë urrejtje për nxënësit e dijes dhe ia largon dëshirën dhe interesin për kërkimin e diturisë.
E dyta,.......vazhdo me leximin>>>>>

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.