Monday, August 12, 2013

A i lejohet nje Selefiu të përzihet me Hizbit - Shejkh Rabia ibn Hadi el - Med'hali hafidhehullah

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: A i lejohet nje Selefiu të përzihet me Hizbit - Sh...: A i lejohet nje Selefiu të përzihet me Hizbit- Shejh Rabi ibn Hadi el-Madkhali A është e saktë për një thirrës Selefi të për...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.