Sunday, August 11, 2013

Ibn Mesud:Jeni ne nje kohe qe

Ibn Mesud radija_Allahu anhu ka thënë:

"Ju jeni në një kohë në të cilën Dijetarë janë shumë por folësa janë pak. Më von do vijnë një kohë në të cilën Dijetarë do jen pak por folësa do jen shumë"

Saktësoj Shejkh al-Albani rahimehullah në shënimet e tij tek Abu Khaythamah. el-Kebir nr 8066.

Përshtati: Abū Yusuf al-Albānī (Arbrit Kraja)
London

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.