Sunday, October 6, 2013

Agjërimi i ditës së Arafatit por ka akoma për të plotësuar ditë nga Ramazani         Shejkh Abdul-Aziz Bin Baz rahimehUllah, është pyetur për agjërimin e ditës së Arafatit ndërkohë që personi ka akoma për të plotësuar ditë nga Ramazani.

Shejkhu rahimehUllah u përgjigj: Personi mund të agjëroj ditën e Arafatit me njetin për të plotësuar një ditë të humbur të Ramazanit.
          Burimi: binbaz.org.sa/mat/662

          Ndërsa Shejkh Uthejmini rahimehUllah ka thënë, kurë dikush agjëron ditën e Arafatit ndërkohë që ka akoma për të plotësuar disa ditë nga Ramazani, në këtë rast agjërimi i tij është i saktë. Por nëse ai agjëron Arafatin me njetin për të plotësuar një ditë të humbur nga Ramazani, atëherë ky ka dy shpërblime! Shpërblimin e Arafatit  dhe shpërblimin e plotësimit të Agjërimit të tij.
        Mexhmu Fetawa Ibn Uthejmin 20/438.Përshtati: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani) Shkodër 2 Dhul-Hixh-xhe 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.