Thursday, June 27, 2013

Advise from our Scholars regarding Yahya al-Hajoori - part 2

Këshilla nga Dijetarët tanë Selefi në lidhje me Jahja el-Haxhurin  

-pjesa e dytë- 

 
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.