Monday, June 10, 2013

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: Gjykimi i deklarimit të dikujt me titullin “Shehid...

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: Gjykimi i deklarimit të dikujt me titullin “Shehid...: Gjykimi i deklarimit të dikujt me titullin “Shehid” Shejkhul-‘Al’llamah Muham-med ibn Saalih el-Uthejmin –Allahu e mëshiroftë- (Fataw...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.