Sunday, June 2, 2013

C'gjykim merr ai qe flet per fitnet e Sahabeve?

C'gjykim ka per ate qe e diskuton fitnen qe ka ndodhur mes Sahabeve radija-Allahu anhum?

Pergjigje:
Shejkh Rabia ibn Hadi El-Medkhali hafidhehullah.

Nje bidatci i devijuar,  i cili i ka kundershtuar parimet dhe bazat e Ehlus-Sunnetit uel Xhema.

Burimi: Komentimi i Bazave te Sunnetit te Imam Ahmed rahimehullah, me shpjegimin e Shaykh Dr, Rabee' ibn Haadee Al-Madkhalee Hafidhehullah. (fq, 236)

Pershtati: Arbrit Kraja ( Ebu Jusuf )
London UK. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.