Sunday, September 20, 2015

Agjërimi i ditës së Arafatit por ka akoma për të plotësuar ditë nga Ramazani


         Shejkh Abdullah ibn Abdul-Aziz Bin Baz rahimehUllah, është pyetur për agjërimin e ditës së Arafatit ndërkohë që personi ka akoma ditë për të plotësuar nga Ramazani.

Shejkhu rahimehUllah u përgjigj: Personi mund të agjëroj ditën e Arafatit me njetin për të plotësuar një ditë të humbur të Ramazanit.
          Burimi: binbaz.org.sa/mat/662

          Ndërsa Shejkh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah ka thënë, kur dikush agjëron ditën e Arafatit ndërkohë që ka akoma disa ditë për të plotësuar nga Ramazani, në këtë rast agjërimi i tij është i saktë. Por nëse ai agjëron Arafatin me njetin për të plotësuar një ditë të humbur nga Ramazani, atëherë ky person ka dy shpërblime! Shpërblimin e Arafatit  dhe shpërblimin e plotësimit të Agjërimit të tij.
        Mexhmu Fetawa Ibn Uthejmin 20/438.Përshtati: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf el-Albani) Shkodër 2 Dhul-Hixh-xhe 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.