Wednesday, September 23, 2015

Bërja e Kurbanit jashtë vendit është kundër Sunnetit

Shejkh Salih el-Feuzan | O Muslimanë! Bërja e Kurbanit jashtë vendit është kundër Sunnetit ... dhe lënje e Sunnetit është të mos hahet prej Kurbanit الشيخ الفوزان يرد على الجمعيا...الشيخ الفوزان يرد على الجمعيات الخيريةفي مشروع الأضحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها المسلمون : الأضحية سنة مؤكدة في حق من يستطيعها تذبح في البيوت ويأكلون منها في بيوتهم ويهدون منها لجيرانهم ،ويتصدقون منها على من حولهم من الفقراء .

واما ما أحدثه بعض الناس من دفع ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية لتذبح خارج البلد وبعيداً عن بيت المضحي ،فهذا خلاف السنة وهو تغيير للعبادة،فالواجب ترك هذا التصرف وأن تذبح الأضاحي في البيوت وفي بلد المضحي ،كما دلت عليه السنة ،وكما عليه عمل المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حصل هذا الإحداث فإني أخشى أن يكون بدعة،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”،وقال عليه الصلاة والسلام :”وإياكم ومحدثات الأمور ،فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة”.

ومن أراد أن يتصدق على المحتاجين فباب الصدقة مفتوح ،ولا تغير العبادة عن وجهها الشرعي باسم الصدقة – أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب))

.الحشر:7

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .

فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ،وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء،عضو مجمع الفقه الإسلامي مجلة الدعوة –العدد1878-في 27/11/1423


Shejkh Salih el-Feuzan hafidhahUllah.

O Muslimanë! Kurbani është një Sunnet i fortë për atë që është në gjendje të bëjë atë. Dhe është për tu therur në shtëpi, të hani prej tij në shtëpitë tuaja, të jepni prej tij për fqinjët tuaj, dhe një pjesë tjetër prej tij ta jepni si sadaka për njerëzit e varfër që janë përreth jush.

Përsa i përket asaj që disa njerëz e kanë shpikur, sikurse është pagesa e çmimit (vlerës) të kurbanit tek shoqatat bamirëse gjoja se ata e therin kurbanin për ju jashtë qytetit tuaj, apo larg prej shtëpisë së atij që e ofron kurbanin, atëherë kjo është në kundërshtim me Sunetit e të Dërguarit të Allahut Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, dhe e ndryshon një akt të adhurimit.

Kështu që është obligim për (Muslimanët) ti lënë këto veprime (marrëveshje apo transaksione) njëanë dhe ti therni kurbanët në shtëpitë tuaja dhe në qytetet tuaja, pasi njeriu e bën kurbanin siç ka ardhur në Sunnet dhe siç ka qenë praktikuar prej Muslimanëve që në kohën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, deri sa kjo shpikje u shfaq (u shpik). Dhe unë kam frikë se kjo mund të jetë një bidat, dhe Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

"Kush shpik diçka të re në Fenë tonë që nuk është prej saj ajo është e refuzuar"

Dhe Ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

" Veprat më të këqija janë ata të shpikurat në Fe, dhe çdo shpikje  në Fe është bid'at, dhe çdo bid'at është devijim dhe e çdo devijim e ka përfundimin në zjarr" 

Prandaj kushdo që dëshiron tu japin për sadaka atyre në nevojë, atëherë dera e lëmoshës (sadakas) është e hapur, por ama mos sillni ndryshime kundrejt mënyrës së saktë të Sheriatit në një vepër adhurimi, duke e quajtur atë një sadaka, kërkoj strehim në Allahun nga Shejtani i mallkuar,

Dhe çfarëdo që t’ju japë juve i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) atëherë merreni atë dhe çfarëdo që ai jua ndalon juve,  atëherë hiqni dorë prej saj (mos e bëni atë), dhe kini frikë Allahun, vërtetë që Allahu është i Ashpër në ndëshkim” [El-Hashr: 59: 7]

Allahu më bekoftë mua dhe ju me anë të Kur'anit Famëlartë.

Shejkh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah, ka thënë:

"... Kurbani është një adhurim i përcaktuar qartë, sepse në qoftë se qëllimi pas kurbanit do ishte për t'u ardhur në ndihmë njerëzve me mish, atëherë njerëzit do të kishin blerë mish dhe ta jepnin atë si lëmoshë (sadaka) ditën e Kurban Bajramit. Përkundrazi, gjëja më e rëndësishme është bërja e Kurbanit për Allahun Azze ue Xhel,
Allahu i Lartësuar ka thënë:

"Nuk është as mishi i tyre dhe as gjaku i tyre që arrin tek Allahu, por është përkushtimi (devotshmëria) juaj që e arrin Atë." (Surja Haxh :22: 37)

Atëherë, nëse ju i dërgoni të hollat për kurbanin tënd në një qytet tjetër që kurbani yt të bëhet për ty atje, atëherë me këtë veprim ju e keni kundërshtuar urdhrin e Allahut Azze ue Xhel,
sepse Allahu i Lartësuar ka thënë:

"Pastaj hani prej tyre dhe ushqeni me të edhe të varfërit që po kalojnë një jetë të vështirë "(Surja Haxh: 22: 28)

Kështu që ti nuk është e mundur të hash prej kurbanit tënd kur ajo të jetë prerë në Somali? ... Jo! Kështu që ju e keni kundërshtuar urdhrin e Allahut. Dhe shumë prej Dijetarëve kanë thënë:

"Ngrënia prej kurbanit është obligim dhe personi bën gjynah, nëse ai e lë atë"

Dhe prej kësaj ne dimë se thirrja (veprimi) për ti dërguar paratë për kurban jashtë qytetit të personit është një thirrje (veprim) që nuk është i saktë. Dhe kjo nuk është e dobishme – e hijshme që njerëzit që të marrin pjesë në këtë veprim, përkundrazi kurbani bëhet në shtëpitë tuaja me familjet tuaja dhe duke i manifestuar ritet e Islamit në qytetin tuaj.

Dhe të gjithë ata që kanë dëshirë apo dëshirojnë për ti ndihmuar vëllezërit e tyre në ato vende ku ata gjenden në nevojë, atëherë lë ti ndihmojnë ata me para dhe rroba e me të tjera gjëra.
Por sa për një rit prej riteve të Islamit që ne e veprojmë atë për tu afruar pranë Allahut duke bërë Kurban dhe duke ngrënë prej saj, atëherë kjo kurrë nuk është me vend për njerëzit për ta braktisur këtë. "

Fundi i fjalës së Shejkhut. (kaseta me titull: Ritet e Haxhit pjesa parë)
Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
A'Shkodera 4 Dhul Hixhe 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.