Sunday, November 25, 2012

All-llahu u mëshiroftë - jeni të durueshëm o njerëz të Sunnetit


Yusef ibn Rayhaan tha se: Im atë më tha mua: Kam dëgjuar Ebu Abdilah Muhammed ibn 'Isma'eel (Buhari) të thotë:

"Më i miri i Muslimanëve është ai burrë që ringjall një Sunnet prej Sunnetit të Dërguarit (صلى الله عليه وسلم) (një Sunnet i cili ka vdekur - dmth nuk praktikohet). Pra, jeni të durueshëm o njerëz të Sunnetit, All-llahu u Mëshiroftë, se vërtet ju jeni pakicë në mesin e njerëzve. "

[El-Xhami 'Li Akhlaak Ar-Raawii We Aadaab Si-Saami "e Al-Hatib el-Bagdadi, vol. 1, p. 168, Muasasah Ar-Risaalah]Yusef ibn Rayhaan said: My father told me: I heard Abu 'Abdillaah Muhammad ibn Isma'eel (Bukhaaree) say: "The best of the Muslims is a man who revives a Sunnah from the Sunnah of the Messenger (صلى الله عليه وسلم) that had died. So be patient oh people of the Sunnan, may Allaah have mercy on you, for indeed you are the minority among the people." [Al-Jaami' Li Akhlaaq Ar-Raawee Wa Aadaab As-Saami' of Al-Khateeb Al-Baghdaadee, vol. 1, p. 168, Muasasah Ar-Risaalah]
Translated by: Abul Hasan Maalik and Abu 'Abdillaah Hassan as-Somali hafidhahullaah


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani
Shkodër, 11 Muharrem 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.