Monday, November 26, 2012

Përhapeni atë që ju dini dhe qëndroni larg prej asaj që ju nuk Dini


Përhapeni atë që ju dini dhe qëndroni larg prej asaj që ju nuk Dini | Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehullah.
Pyetësi:
"Cilat janë kushtet dhe rregullat që një nxënës dije duhet të përmbush që ta lejojnë atë për të mbajtur mësime rreth dijes në vendin e tij, pasi në vendin ku ne jetojmë nuk ka asnjë dijetarë?"

Përgjigje: Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehullah

"Mësojuni atë që ju e dini. Përhapeni atë dije që ju e dini dhe mësojuni atë njerëzve. Sa për ato çështje për të cilat ju nuk keni dije rreth tyre, mos gërmo në to dhe mos u fol për to, qëndro larg nga ato. "


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër, 13 Muharrem 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.