Saturday, November 17, 2012

Mos shpejto në divorc derisa ta këshillosh atë


Shejkh Zejd ibn Muham-med ibn Hadi El-Medkhali hafidhehUllah
    Një pyetes nga Franca pyet se gruaja e një vëllait ka filluar të mos i bindet Allahut të Lartësuar, duke folur me ata që nuk janë prej mahremeve të saj, duke pirë duhan dhe duke hequr hixhabin. Ai e ka këshilluar atë disa herë, por pa dobi. 
   Ai kërkon prej jush një këshillë: a ta ndajë atë (divorcojë), apo çfarë të bëjë?


Përgjigje:


    Në ato vende kur një femër pranon fenë Islame, hyn në Islam dhe falë pesë namazet, ajo korrigjohet në gabimet e tjera (mbetura). Mos të shpejtohet në ndarjen (divorcin) e saj derisa ta këshillojë atë. Pas këshillës nëse falet.

    Ndërsa nëse nuk fal farzet dhe nuk i jep rëndësi nderit të saj (pra neglizhon), atëherë ai nuk ka hajr në të. 
    Nëse ai e lë (divorcon) atë për hirë të All-llahut të Lartësuar, All-llahu ia zevëndëson atij një më të mirë se ajo. Po.Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)

Shkodër 3 Muharrem 1434.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.