Wednesday, November 7, 2012

NdiqeShtegunEdijes: Shejkh Reslan flet rreth atyre qe nuk kerkojne dij...

NdiqeShtegunEdijes: Shejkh Reslan flet rreth atyre qe nuk kerkojne dij...: Shejkh Muhamed Said Reslan: "Rrini te qete, Allahu iu meshirofte, dhe kerkoni dituri se vertete Allahu eshte Zoti i gjithesise! ...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.