Tuesday, November 13, 2012

Të prezantuarit e vajzës për Martesë për te devotshmit


Të prezantuarit e vajzës për Martesë për te devotshmit

Transmetohet nga Abdullah ibn Umer se Umer ibn Khatab radija_Allahu anhu anhuma, mbasi që vajza e tij Hafsah humbi burrin e saj Khanis ibn Hithaafah es-Sahami tha.

Unë shkova tek Uthman ibn Affuan radija_Allahu anhu, dhe ja propozova Hafsan atij për martesë.

Ai (Uthman ibn Affuan) më tha:

''Unë do të mendohem për këtë.''

Prandaj unë prita për disa ditë dhe e takova atë përsëri.

Ai me tha:

''Unë nuk mendoj se do të martohem me të në një të ardhme të afërt.''

Dhe si resultat i kësaj Umeri tha:

''Unë takova Ebu Beker es-Sidik dhe i thashë:

''Nëse ti dëshiron unë do ta martoja Hafsah bint Umer për ty.''

Kështu që Ebu Beker qëndroj i heshtur dhe nuk më kthej asnjë përgjigje të vetme dhe si pasojë e kësaj unë u zemërova me të dhe me Uthmanin.

Mbas dy ditësh i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, kërkoj që ta martojë Hafsan, kështu që unë e martova atë me të.

Ebu Bekri erdhi tek unë dhe më tha:

''A ishe ti i zemëruar me mua kurë ti më propozove Hafsan për mua dhe une nuk tu përgjigja ty?''

Umeri tha: ''Po''

Ebu Bekri i tha:

''Asgjë nuk më pengoi për tu përgjigjur , përveç që e dija se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, e kishte përmendur atë. Unë nuk doja të tregoja sekretet e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, por nëse i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, do ta kishte lënë atë, atëherë unë do ta kisha marrë (martuar) atë.''

Burimi:
Trs Buhari: në një  kapitull në Sahihun e tij me titull :Burri që ofron vajzën e tij apo motrën tij për martesë për njerëzit (besimtarët) e mirë (devotshëm).

Shkëputur nga Anglishtja në librin me titull: Mbrojtja e të Drejtave të Grave Besimtare. Fq 50 - 51

Shkruar nga Um Salameh es-Salafija, duke përfshirë këtu edhe prezantimin nga Imam Abee 'Abdir-Rahman Mukbil bin Haadi El-Waadi'ee rahimehUllah .


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër, Qeshor 13 2011.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.