Sunday, November 25, 2012

Gjykimi i nxitimit per kapjen e rukuse


Gjykimi i thënies: Me të vërtetë, Allahu është me durimtarët nga ata që hyjnë (ne xhami , sh.p) ndërkohë kur imami është në Ruku.

–Imam Uthejmin (Allahu e mëshiroftë)-


Pyetje : A lejohet që personi që vjen për namaz ndërkohë që njerëzit janë në Ruku, dhe ai dëshiron ta kapi Rukunë, me thënë: “Ki durim, me të vërtetë, Allahu është me durimtarët” duke iu adresuar me zë të lartë Imamit?

Përgjigje : Kjo nuk duhet të bëhet, qoftë nëse ai thotë : “Ki durim, me të vërtetë, Allahu është me durimtarët” apo qoftë të kollitet, apo të godasë me këmbë dyshemenë, apo çdo veprim i ngjashëm për t’a lajmëruar Imamin se ai ka hyrë. Ai duhet të hyje qetësisht dhe pa zhurmë, pa nxitim, bazuar në hadithin e Profetit  (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) : 

Kur të dëgjoni Ikametin, afrohuni për namaz dhe mos nxitoni, dhe çfarëdo të arrini nga namazi, faleni, dhe çfarëdo të humbisni, plotësojeni. (Buhariu nr.636, Ahmedi 2 :532 dhe Bejhakiu 3 :93.)

Ky hadith, ose kuptimi i tij, të detyron që të vish në namaz qetësisht, t’i bashkohesh safit dhe të falesh me Imamin. Duhet të falësh ça të kapësh, dhe ça të humbësh, duhet ta plotësosh. Kjo është çfarë Propheti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka urdhëruar. Ama, të bezdisësh dhe të ngacmosh Imamin dhe ata që po falen, është shpikje në Fe që nuk është praktikuar në kohën e Sahabëve (radijAllahu anhum), dhe nuk duhet të bëhet.

Burimi : Fatawah Islamiyah (Islamic Verdicts) nga Darussalam, vëllimi 2, faqe 242-243.

Përktheu nga anglishja : Emin shkodrani (Ebu Abdullah Duraj)
Kanada, Montreal, 11 Muharrem 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.