Friday, September 14, 2012

Abdul Aziz bin Baz - O Shejh Rabia më rrefuzo mua dhe Mësuesin tim në atë çfarë bëjmë gabim


Test the People with Their Love of the Scholars O Salafi
Abu Khatixhah Abdul Uaahid (hafidhahUllah)
Mësime në Menhexh - Ramadan 1433 H (2012)
[MP3|English]
Listen / Download Mp3: (Duration 36:01 ) Ashtu sikurse Shejh Abdul Aziz bin Baz rahimehUllah,  kurë i ka thënë Shejh Rabisë hafidhahUllah:

"O Shejh Rabia rrefuzoj njerëzit që mbajnë qëndrim (kundërshtojnë) ndaj Kuranit dhe Sunetit, rrefuzo Abdul Aziz bin Baz nëse ai mban qëndrim ndaj Kuranit dhe Sunetit, rrefuzo Muhammed bin Ibrahim rahimehUllah mësuesin tim (Shejhun Tim), rrefuzoje atë në atë çfarë ai e bën gabim, dhe mos qëndro i heshtur ti rrefuzosh ata që kundërshtojnë Kuranin dhe Sunetin." 

Dhe sigurisht që Shejh Abdul Aziz bin Baz rahimehUllah, nuk e ka kundërshtuar Kuranin dhe Sunetin, as Shejh Uthejmin as Shejh Albani rahime-humUllah, por ajo çfarë Shejh Abdul Aziz bin Baz po thotë është, se prej parimeve të Ehlus-Sunetit është rrefuzimi i kundërshtarëve, kështu që këtë kundërshtar mos e trajtoni si Selefi o vellezer, mos  mendoni se ka Selefi që ka bërë gabime, por Ahmed en Nexhmi rahimehUllah,  ju ka thënë ju ta trajtoni atë kështu.

Nga minuti 30 sekondi 10 deri tek minuti 31


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 28 Sheuual 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.