Saturday, September 1, 2012

Heqja e çorapeve kundërshton Sunetin dhe një imitim i Shijave


Heqja e çorapeve kundërshton Sunetin dhe është një imitim i Rauafidh (Shijave)

Shejh Muhammed ibn Salih el-'Uthejmin (rahimehUllah)

Pyetje: Ç’gjykim ka heqja e çorapeve sa herë që marrim abdes?

Përgjigje: Kjo bie, dhe është në kundërshtim me Sunetin e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), dhe në të (dmth; me këtë veprim), është një imitim i Rauafidh [1] të cilët nuk i lejojnë mestet mbi çorape. I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i tha El-Mughirah radija_Allahu anhu, kur ai donte t’ja hiqte atij [Profetit] çorapet e tij prej lëkurë, "Lëri ato, sepse i kam veshur të dyja (këmbët) në to ndërkohë që ishin të pastërta (me abdes)." [2] Dhe pastaj ai ju ra atyre përsipër (dmth; ju ra Mes).

1-      Një term që zakonisht përdoret për t'iu referuar Shi’itëve (Shijave).
2-      Transmetuar nga Buhari në librin e Abdesit, në kapitullin: Veshja e çorapëve (Khuffs) në gjendje pastërtie (206) dhe Muslimi në Librin e pastërtisë, në kapitullin mbi; Mesti mbi  çorapët (Khuffs) e lëkurës (274) (79).


Burimi: Fetaua Arkaan-ul-Islam, Vol. 1, nga Shejhu i nderuar Shejh Muhammed ibn Salih el-'Uthejmin (rahimehUllah), fq. 331 (versioni anglisht)Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkodër 15 Sheual 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.