Monday, September 24, 2012

Shejkh 'Rabia mbi ata që shpallin luftë në el-Xherh ue el-Ta'dil


Shejkh 'Rabia mbi ata që shpallin luftë në el-Xherh ue el-Ta'dil

Ka thënë Shejkh Rabia bin Hadi el-Medkhali hafidhehUllah:

 "Pasha Allahun, njerëzit e risive nuk kanë shpallur luftë kundër el-Xherh ue el-Ta'dil përgjatë kohërave, si në mënyrën e atyre, që të cilët në mënyrë të gabuar dhe me mashtrim e përshkruajnë Selefizmin, dhe nuk tregojnë apo shfaqin parime të tilla në kundërshtim me këtë Menhexh. Pra, kuptojeni këtë dhe kijeni parasysh (jeni të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm) për të. "


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër, 8 Dhul Ka’ida 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.