Sunday, September 23, 2012

Shejkh Rabia | Kini kujdes kur të Dëshmoni për Selefizmin e Dikujt


Prindi ynë Shejkh Rabi bin Hadi el-Medkhali (hafidhehUllah) ka thënë:

"Mos thoni për një burrë që kundërshton Menhexhin e Selefëve se ai është " Selefi." Jo, mos thoni për një burrë që kundërshton Menhexhin e Selefëve se ai është Selefi.

Mos thoni për një burrë se është 'Selefi' derisa ju t’jeni të sigurt se ai është në Menhexhin e Selefëve. 

Ai (burri Selefi) nderohet dhe respektohet me të, dhe thërret në të. Ai don dhe bashkohet vetëm për të, dhe urren dhe ndanë vetëm për të. Ky është Selefi. Por dikush që pretendon se ai është "Selefi", dhe mbron Ehlul-bidah, dhe i mbron ata kundër Ehlul-Sunetit, ky nuk është Selefi sidoqoftë.
Kushdoqoftë ai - Arab ose jo-Arab, në Lindje apo në Perëndim - dije sepse Selefizmi ka cilësi të veçanta.

Selefizmi ka shenja. Selefizmi ka çështje (dhe një cilësi të veçantë) që i dallon njerëzit e saj nga të tjerët në ‘Uelaa uel Beraa’ (Dashuria dhe Urrejtja pë hirë të Allahut) dhe në Akide dhe Da'uah dhe në qëndrimet që ata marrin. "[2]

[2] [Gjatë një lidhje telefonike ndërmjet vëllezërve tanë në Xhaminë Ehlul-Hadithit në Filadelfia dhe Shejkhut (hafidhehUllahu ue teala), me anë të Troid.ca dhe SalafiTalk.Net;http://www.salafitalk.net/st/viewmessages.cfm?Forum=9&Topic=12331 ]

Përshtati: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)

Shkodër, 7 Dhul Ka’ida 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.