Friday, September 14, 2012

"Çdo kujt i pranohet dhe i refuzohet fjala, përveç zotnis të këtij varri"


https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif Shejh Feuzan hafidhahUllah është pyetur:

Thënia e Imam Malikut rahimehUllah: "Çdo kujt i pranohet dhe i refuzohet fjala, përveç zotnis të këtij varri, (dmth, Muhammedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) " A është kjo vetëm në çështjet e jurisprudences (Fikhut) Islame dhe jo në çështjet e Akides?

Përgjigje:
Nuk ka asnjë dyshim, dhe asnjë arsye të ligjshme apo të pranueshme, që e lejon ndryshimin në çështjet e Akides. Këtu nuk ka asnjë qëllim ​​në zgjedhjen e pranimit dhe të refuzimit në çeshtjet e Akides, sepse ato janë çështje të themeluara (bazuara) mbi tekstet e Kuranit dhe Sunetit, por kjo thënie është e zbatueshme vetëm në çështjet e jurisprudences (Fikhut). Fjala e çdo kujt në pajtim me argumentet pranohet por ç'ka i kundërshton ata (argumentet) refuzohet. Kjo është ajo që Imam Malik (rahimahUllah) ka pasur për qëllim.

Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhammed Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, për familjen e tij shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin ata në mirësi deri në Ditën e Ringjalljes!Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 27 Sheuual 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.