Wednesday, December 19, 2012

Ebu Jusuf - Arbrit Kraja: Mbeta shtatzënë nga marrëdhëniet e paligjshme seks...


Mbeta shtatzënë nga marrëdhëniet e paligjshme seksuale

Pyetje drejtuar shejkh: Ubejd el-Xhabiri hafidhehUllah

Pyetja 19:
     Unë kam mbetur shtatzënë nga një marrëdhënie e paligjshme dhe unë jam duke vuajtur disa komplikime me këtë shtatzëni. A më lejohet mua që të marr vesh (dmth, të di) rreth fetusit sepse unë nuk jam akoma dyzet ditëshe shtatzënë?. Dhe nëse kjo nuk lejohet dhe All-llahu, ka caktur për mua që të mbetem shtatzënë dhe ta lindë këtë fëmijë.
   Atëherë kujë i atribuohet ky fëmijë në barkun tim? 

   A duhet që ai të marrë emrin e babait pavarësisht nga fakti se babai nuk dëshiron të martohet me mua? 

Nëse jo, kush?  

Dhe po nëse babai i fëmijës martohet me mua, atëherë a i atribuohet fëmija të atit?

Përgjigje.19:
Nëse fetusi është vetëm një mpiksje, gjë që krijimi nuk ka ardhur në atë ende, atëherë është e lejuar për ju që ta ndërprisni shtatzëninë, sepse në këtë veprim, për ty ekziston një përfitim (dobi) në Sheriat e cila është fshehja e gabimit (mëkatit) tënd. 

Por nëse fetusi është krijuar, atëherë nuk të lejohet ty që ta ndërpresësh këtë shtatzani, por ti duhet të qëndrosh me familjen (prindërit) tënde dhe ata duhet të kujdesen për ty, deri në lindjen e fëmijës dhe mos të dëmtojnë asnjërin nga ju (dmth, nënën dhe fëmijën). 

Por pas lindjes së fëmijës, është e lejueshme për ata (prindërit) që tu qortojnë ju përveç nëse ju jeni penduar, atëherë kjo nuk është e lejueshme për ata që të qortojnë ty.

Për sa i përket atribuonit të fëmijës, atëherë fëmija të  atribuohet ty, ai trashëgon nga ju dhe ju trashëgoni nga ai. 

I këshilloj vëllezërit që të martohen me ty se kjo do t'ju ndihmojë ju në devotshmërinë dhe mirësinë tuaj. 

All-llahu, e di më së miri.


Përshtati dhe përktheu:  Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër Albania Shkurt 2012.

Shënim i përkthyesit Arbrit Kraja. I këshilloj vëllezërit dhe motrat që të kthehen tek komentimi i hadithit të katërt - të 40 haditheve të Imam Neueuiut, me komentimin dhe shpjegimin të Imam- Al-Alame - esh-Shejkh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahmetUllahi-alejh.

http://www.learnaboutislam.co.uk/2011/04/22/explanation-of-imaam-an-nawawi%E2%80%99s-forty-hadeeth-complete-set/#.UNI1buTBG3E

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.