Wednesday, December 5, 2012

Gjykimi për namazin e personit që ka rrobën poshtë kyçeve të këmbës


Gjykimi për namazin e personit1 që ka rrobën poshtë kyçeve të këmbës
Shejkh Muhammed ibn Saalih el-Uthejmin –rahimehullaah-
(Fatawa Islamiyah, Islamic Verdicts, Darussalam, vëllimi 2, fq 229)

Pyetje: 
Nëse rroba ose pantollat janë të gjata, të lëshuara poshtë nyjeve të këmbës, a është namazi në to i saktë.

Përgjigje: 
Nëse pantollat varen poshtë nyjeve, kjo është haram, bazuar ne Hadithin e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, i cili thotë :
Çfarëdo nga Izari2 që varet poshtë nyjeve të këmbës do të jetë në Zjarr. (Buhariu, nr. 5787)
-dhe ajo çfarë Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë për Izarin, është njëlloj edhe për veshjet e tjera. Bazuar në këtë, personi duhet t’i shkurtojë pantollat e tija apo çdo lloj veshje tjetër që është poshtë nyjeve të këmbës. Nëse ai falet me një rrobë që varet poshtë kyçeve të këmbës, dijetarët janë në mosmarrveshje në korrektësinë e namazit të tij. Disa e konsiderojnë namazin e tij të saktë, sepse ai e ka kryer detyrimin, që është mbulimi i auretit, ndërsa të tjerët janë të mendimit se namazi i tij nuk është i saktë, sepse ai e ka mbuluar auretin e tij me një veshje të ndaluar dhe ata (d.m.th ata që kanë këtë mendim) kanë mendimin se një nga kushtet e mbulimit është të jetë veshje e lejuar. Kështu që përsoni që falet me një rrobë të gjatë është në rrezik, dhe duhet t’i frikësohet Allahut Azze ue Xhel dhe ta shkurtojë veshjen e tij që të jetë mbi kyçet e këmbëve të tija.

1. Këtu bëhet fjalë për meshkujt e jo për gratë. (shënim i përkthyesit)
2. Izar, është rrobë mbëshjellëse që kanë përdorur arabët për të mbuluar pjesën e poshtme të trupit. (shënim i përkthyesit)

Përktheu : Emin Shkodrani (Ebu Abdullah Duraj)
Kanada, Montreal, 20 Muharrem, 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.