Saturday, December 8, 2012

Shejkh Feuzan - Preokupimi i vetes me dije apo punë?


Shejkh Saalih el-Feuzaan - Preokupimi i vetes me dije apo punë?

Shejkh Saalih El-Feuzaan hafidhehUllah,  është pyetur me pyetjen e mëposhtme:
Ç'është më mirë ta përkushtojmë veten me kërkimin e dijes, apo ta zëmë atë me tregti (kërkimin e pasurisë)?

Shejkh Feuzan hafidhehUllah:
S'ka (pikë) dyshimi se nuk ka asgjë të barabartë me (mirësinë) kërkimin e dijes, mirëpo kërkimi dijes nuk të pengon ty për ta angazhuar veten me tregti ...etj (kërkimin e pasurisë). Në mënyrë të qartë ti e kërkon dijen në kohën e saj dhe preokupohesh me tregtinë (kërkimin e pasurisë) në kohën e saj.
Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër 24 Muharrem 1434.

Busying oneself with Knowledge or Work? – Shaykh Fawzaan 

بسم الله الرحمن الرحيم
Shaykh Saalih Al Fawzaan was asked:
Is it better to devote oneself with seeking of knowledge or occupy oneself with trade (seeking after sustenance) ?
Answer:
There is no doubt there is nothing equal to the seeking of knowledge; however seeking knowledge does not prevent occupying oneself with trade (seeking after sustenance), evidently he seeks knowledge in its time and he occupies himself with trade (seeking after sustenance) in its time.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.