Friday, December 28, 2012

Trajtoje Gruan tënde ashtu siç dëshironi për vajzën tuaj të trajtohet.


Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.

Bismil’lah El-Hamdulil’laah ue salatu ue selamu ala ResulUllah
Emma ba'd

Es-Selamu alejkum ue rahmetullahi ue barakatuh.

Përfitim:
Trajtoje Gruan tënde ashtu siç dëshironi për vajzën tuaj të trajtohet.
Shejkh Muham-med Ibn Salih el-'Uthejmin rahimehUllah, ka thënë?

"... Dijeni një gjë, se kur keni të bëni në bashkëveprim (marrëdhënje dhe sjellje) me gratë tuaja, është mirë që ju të mendoni një [skenar - të kundërt], ku një njeri tjetër është (në pozitën tënde, por) burri i vajzës suaj.

Si mund të ta trajtojë ai atë? (dmth - vajzën tënde)

Ti a do të ishe i kënaqur ndaj tij, nëse ai do ta trajtonte atë me rreptësi dhe ashpërsi (dhe pa disiplinë)?

 Përgjigja është se jo.

Prandaj për këtë arsye, mos u bëj i papërmbajtshëm ndaj trajtimit të (mirë) bijës se një personi tjetër, në të njëjtën mënyrë ashtu sikurse ju do të ishit të kënaqur për trajtimin e vajzës tuaj.

Ky parim duhet të jetë i njohur (dhe i zbatueshëm) nga të gjithë njerëzit."

In the Name of Allaah, Ar-Rahmaan, Ar-Raheem...  
Shaykh Ibn 'Uthaymeen (may Allaah have mercy upon him) said,
"...Know that when you deal and interact with your wife then it is mandatory that you think of a [scenario] where a man is the husband of your daughter. How does he treat her? Would you be pleased for him to treat her with harshness and sternness? The answer is no. Therefore, do not be content with treating the daughter of another person in a fashion that you would not be pleased for your daughter to be treated. This principle should be known by all people."

Ash-Sharh Al-Mumti' (vol. 12, p. 381)
Translated by Hassan Somali
Ash-Sharh Al-Mumti' (vol. 12, p. 381)
Translated in English by brother Hassan Somali hafidhehUllah
Dhe në shqip nga Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër 15 Sefer 1434

Ue sal-lAllahu Ala Nebijina Muhammed

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.