Saturday, December 8, 2012

Vonimi i namazit të Jacisë


Vonimi i namazit të Jacisë
Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin –rahimehullah-
(Fatawa Islamiyah, Islamic Verdicts, Darussalam, vëllimi 2, fq. 239)

Pyetje: Cili është gjykimi në vonimin e namazit të Jacisë deri vonë?

Përgjigje: Është më mirë që namazi i Jacisë të vonohet deri në kohën e fundit të tij. Sa më shumë të vonohet, aq më mirë, përveç për burrin, sepse nëse një burrë e vonon atë, ai humbet namazin me xhemat (në xhami, sh.p), dhe nuk i lejohet t’a vonojë atë dhe të humbasë namazin me xhemat. Ndërsa gratë në shtëpitë e tyre, sa më shumë t’a vonojnë namazin e Jacisë, aq më mirë është për ta, por nuk duhet ta vonojnë më shumë se në gjysmën e natës.

Përktheu dhe përshtati: Emin shkodrani (Ebu ‘Abdullah Duraj)
Kanada, Montreal, 24 Muharrem 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.