Wednesday, December 12, 2012

Refuzimi i Jahja El-Haxhurit dhe i Haxhurive dhe sitit te tij aloloom.net


Refuzimi i Jahja El-Haxhurit dhe i Haxhurive (nxënësve dhe pasuesve  të tij fanatik

El'Allâmeh Muhummed Ibn Abd El-Wahhab el-Wasabi hafidhehUllahRefuzimi i aloloom.net- një faqe e cila është fanatike e Jahja el-Haxhurit, All-llahu e udhëzoftë -
El´Allâmeh Muhammed Ibn Hadi el-Medkhali hafidhehUllah
Hizbit Shejtanë kanë përhapur një dyshim. Duke përhapur fjalë duke deklaruar se fitnja e Jahja el-Haxhurit është vetëm midis-mes Ulemave të Mëdhenjë-Kibaar’ul Ulema. Unë ju pyes të gjithëve, pashë All-llahun, kur kanë folur Dijetarët ndonjëherë vetëm për interes të tyre? Kibaar’ul Ulema flasin vetëm për hir të Fesë. Ai që e përhap këtë dyshim është xhaahil dhe një hizbi kedhaab!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.