Wednesday, May 23, 2012

Gruaja urren që bashkëshorti i saj të praktikojë poligaminë.


Al’lameh Salih ibn Feuzan el-FeuzanGruaja urren që bashkëshorti i saj të praktikojë poligaminë; A është ajo një Kafire (mosbesimtare)?.Pyetje:
Gruaja e urren që burri i saj të martohet sërish me një grua tjetër megjithëse ajo e di që All-llahu e ka zbritur dhe lejuar atë. A konsiderohet kjo gjë që ajo urrren, si urrejtje e një gjëje që All-llahu e ka  zbritur / lejuar?

Shejkh Salih el-Feuzan:
Kjo pyetje është paraqitur disa herë. Kjo është një urrejtje e natyrshme / natyrore,  nuk është fetare një e tillë. Ajo nuk po e urren atë që All-llahu e ka  zbritur. Ajo është një besimtare dhe një Muslimane. Kjo (lloj urrejtje) është pjesë e xhelozisë femërore. Kjo është xhelozia në mesin e grave. Është vetëm pjesë e urrejtjes natyrore. Nuk është një urrejtje ndaj asaj që All-llahu e ka  zbritur / lejuar. Është vetëm një urrejtje (e xhelozisë femërore) ndaj gruas tjetër.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër Maj/23/2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.