Thursday, May 17, 2012

Përgojimi i mirë | Shejh el-Feuzan për librat e refuzimeve


Allâmeh Sâlih ibn Feuzân el-Feuzân
Mësimi: Asbâb Mahabatillâh lil-´Abd
Burimi: http://alfawzan.ws/allmohadrat
Date: 1432-01-18/2010-12-24
Referimi: Darulhadith.com
Http://aFatwa.com

Përgojimi i mirë | Shejh el-Feuzan për librat e refuzimeve


Pyetje:
Kur unë i këshilloj disa vëllezër për ti lexuar librat e refuzimit, siç janë librat e Dauetit të Imamëve dhe të Dijetarëve që i pasojnë ata, disa thonë që është përgojim.
Cili është gjykimi për këtë?

Shejh el-Feuzan:
Është përgojim i mirë. Ky është përgojim i mirë. Nëse ka dobi të mëdha në këtë përgojim, atëherë është e lejuar. Kjo është arsyeja pse ju njoftoni apo informoni autoritetet në lidhje me mëkatarit në mënyrë që ata ta ndreqin atë. Ky është një përgojim i detyrueshëm. Ju nuk duhet të jeni të heshtur. Nëse përgojimi përban dobi më të madhe se sa dëmi, atëherë ajo është e këshillueshme dhe ndoshta e obligueshme.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
Shkodër May/17/2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.