Thursday, May 17, 2012

Refuzimi i Ehl-ul-Ahua uel-Bid'ah a është humbje kohe?


 Allâmeh Sâlih ibn Feuzân el-Feuzân
Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=129282
Referimi: Darulhadith.com
http://aFatwa.com

Refuzimi i Ehl-ul-Ahua uel-Bid'ah a është humbje kohe? 


Pyetje: 
Ka prej atyre që thonë se koha vetëm humbet kur njëriu refuzon Ehl-ul-Ahua uel-Bid'ah dhe se kjo nuk u bën dobi njerëzve laikë. A është kjo e vërtetë?

Shejh el-Feuzan:
I humbur është ai që flet në këtë mënyrë. Sa për të sqaruar të vërtetën, ajo është kthim në të vërtetën dhe në atë që është e saktë, dhe një mënyrë për ta bërë Umetin ti bashkohet të vërtetës dhe asaj që është e saktë.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
Shkodër May/17/2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.