Sunday, May 20, 2012

"Më ndajë mua"


Gruaja i thotë burrit "Më ndajë mua", dhe ai i thotë: "Dakord"

Pyetje:

Pyetësi thotë, ajo i tha burrit të saj "më ndajë mua", kështu që ai i tha: "Dakord, unë pajtohem me ty", ose ajo i thotë burrit të saj:"Unë të kërkoj ndarje", kështu që ai tha: " Dakord, unë pajtohem ".

Pra  a është e vlefshme ndarja në këtë mënyrë (me përdorimin e këtyre fjalëve)?


Përgjigje:

Divorci / ndarja në këtë mënyrë (me përdorimin e këtyre fjalëve), nuk është i vlefshëm.

Shejh: Muhammed Ibn Salih el-Uthejmin rahmetUllahi Alejhi.
Fetaua Mu'aaserah / fq, 86

Publikuar: Mar 3, 2007

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Maj/20/2012
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.