Wednesday, May 2, 2012

Shërimi i Vetëpëlqimit


Shërimi i Vetëpëlqimit

Imam Ibnul Kajim El-Xheuzije (rahimehUllah) thotë  El Feua-id:
 Se Ibn Sadi (rahimehUllah) përmend  Et-Tabekat (5/286)  lidhje me Umer bin Abdul-Aziz ( rahimehUllah) se:

Sa herë që ai hipte në minder për të mbajtur Hytbeh, ai u frikësonte prej vetëpëlqimit të vetes gjatë mbajtjes së saj, dhe në këtë rast ai do ta ndërpresë atë (dmth. Hytben)

Dhe sa herë që ai do shkruante ndonjë letër, ai u frikësonte prej të njëjtës gjë (vetëpëlqimit të tij), kështu që ai do ta griste atë, dhe do thoshte:

"O Allah! Unë kërkoj strehim te Ti nga e keqja e nefsit tim.''

Burimi: El Feua-
id të Imam Ibnul Kajim El-Xheuzije (rahimehUllah) (fq: 225)


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër  02/05/2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.