Saturday, May 26, 2012

Xhevahire prej të Parëve dhe DijetarëveXhevahire prej të Parëve dhe Dijetarëve

Bismil’lah El-Hamdulil’laah ue salatu ue selamu ala ResulUllah
Emma ba'dUmer ibn el-Hatab radija_Allahu anhu ka thënë:

"Kthimi në të vërtetën është më mirë sesa ngulmimi (1) në të pavërtetën"

1/ këmbëngulës për të qëndruar/ kokëfortë /


el-Fudejl Ibn Ijad [V.187H, rahimehUllah] ka thënë:

"Kushdo që buzëqesh në fytyrën e një bitadxhiu nuk e ka marrë seriozisht atë që Allahu i shpalli Muham-medit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem"


Shejkh Rabij ibn Hadi el-Medkhalij hafidhahUllah ka thënë:

"…Njerëzit ju thojnë për të mos i lexuar librat e refuzimeve, sepse librat e refuzimeve do ti (ekspozojnë) vë në dukje ata..."


Shejkh Salih el-Feuzan hafidhahUllah ka thënë:

"… Lënia e refuzimeve është shkak për përhapjen e gënjeshtrës ..."


Shejkh Ahmed Bazmul ka thënë se Shejkh Rabija ka thënë:

"Shprehjet dhe veprimet e sakta tek një person, janë një rekomandim i mrekullueshëm (tezkijeh) për të"


Shejkh Salih el-Feuzan hafidhahUllah ka thënë:
"Shkaku më kryesor i Përçarjes është lënja dhe largimi prej Metodologjisë së Selefëve."


Shejkh Salih Feuzan hafidhahUllah ka thënë:

"Kushdo që bën një gabim në përhapjen e dijes islame, ai duhet korrigjuar. Nuk ka rëndësi se kush është ai ..."

Shejkh Ubejd el-Xhabiri hafidhehUllah ka thënë:
Nuk ekziston një pasues që nuk e quan veten "Selefi" përveç ai që e urren atë.


Shejkh Ubejd el-Xhabiri hafidhahUllah ka thënë:

" Ju o thirrës! nuk jeni ngarkuar [prej Allahut] për ti mbledhur njerëzit, por më saktë,  puna juaj është për të thirrur në Kuran dhe Sunet"


Shejkh Muham-med bin Hadi hafidhahUllah, ka thënë:

"... Nuk është e dobishme (apo me dobi) për Ehlus-Sunetin që të heshtin [në lidhje me të pavërtetën] në këto kohë ..."


 (Shubhah) dyshim: Diçka që një person mendon se është një provë apo argument, por në fakt nuk është, përkundrazi është një keqinterpretim dhe mashtrim.


Subhanek Allaahume ue bihamdike esh-hedu enlaa illaahe illa ente estaghfiruke ue etubu ilejk.

Nëse kam thënë çdo gjë të saktë, atëherë është prej Allahut (subhanehu ue te'ala), dhe nëse kam gabuar, atëherë kjo është prej meje dhe shejtanit.Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja  (Ebu Jusuf)
Shkodër Maj 26, 2012 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.